آقای محمدمهدی ناسوتی فرد


اطلاعات
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران کارشناسی اقتصاد، دانشگاه شیراز

  مدارک حرفـه‌ای: اصول مقدماتی بازار سرمایه معامله‌گری اوراق تأمین مالی تحلیل‌گری بازار سرمایه
 
سوابق حرفـه‌ای: شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره، 1397 تا کنون شرکت سبدگردان کاریزما، رئیس هیئت‌مدیره، 13۹4 تا کنون شرکت کارگزاری بانک رفاه، عضو هیئت مدیره، 96-1394 شرکت فرابورس ایران، عضو غیرموظف هیئت‌مدیره، 1393 تا 1395 شرکت صرافی عطار، رئیس هیئت‌مدیره، ۱۳۹2 تا 1396 شرکت کارگزاری بورس بهگزین، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره، 93-1388 شرکت پترو خزر، رئیس هیئت‌مدیره، 92-1390 شرکت کارگزاری سهم اندیشه برتر، مشاور مدیرعامل، 88-1384 شرکت کارگزاری راهبرد سرمایه‌گذاری، کارشناس، 84-1383 سازمان بازرگانی بنیاد مستضعفان، کارشناس ارزیابی طرح‌ها، 88-1383

آقای فریدون زارعی


اطلاعات
سوابق تحصیلی: دکترای مدیریت مالی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران کارشناسی مدیریت بازرگانی، دانشگاه سمنان

مدارک حرفـه‌ای: اصول مقدماتی بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار معامله‌گری اوراق تأمین مالی اصول مقدماتی بازار سرمایه در بورس کالا تحلیل‌گری بازار سرمایه

سوابق حرفـه‌ای: شرکت سبدگردان کاریزما، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، 13۹۰ تا کنون کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار، عضو کمیته تخصصی سبدگردانی، 1391 تا کنون شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین، عضو هیئت‌مدیره، 1395 تا کنون بانک تجارت (شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان)، عضو کمیته سرمایه‌گذاری، 1393 تا کنون بانک رفاه کارگران، عضو کمیته سرمایه‌گذاری، 1392 تا کنون سازمان مدیریت صنعتی، مدرّس مدیریت سبد، 1394 مؤسسه آموزش عالی خاتم، مدرّس دروس مالی، 1393 شرکت کارگزاری بورس بهگزین، مشاور مدیرعامل، 93-1388 شرکت نویدگستر تجارت نوآوران، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره، ۹۰-۱۳۸۸ شرکت نظم‌آوران شایسته، رئیس هیئت‌مدیره، ۹۰-۱۳۸۷ شرکت ارزش‌آفرینان (سرمایه‌گذاری بانک) پاسارگاد، مدیر سرمایه‌گذاری، ۹۰-۱۳۸۵ دانشگاه غیرانتفاعی مولوی، مدرّس دروس مالی، اقتصادی، ریاضی و آمار، ۹۰-۱۳۸۴ شرکت پژوهش صنعت نفت وابسته به صدرا، مدیر مالی، ۸۵-۱۳۸۴ شرکت صنعتی دریایی ایران ( صدرا) ، کارشناس حسابداری ، 85-1382

آقای علیرضا سیری


اطلاعات
سوابق تحصیلی: دکترای مدیریت مالی، دانشگاه تهران کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران کارشناسی مدیریت بازرگانی، دانشگاه سمنان

مدارک حرفـه‌ای: اصول بازار سرمایه معامله‌گری اوراق تأمین مالی معامله‌گری بورس کالا تحلیل‌گری بازار سرمایه کارشناسی رسمی بورس و اوراق بهادار قوه قضائیه (در حال کارآموزی)

سوابق حرفـه‌ای: شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما، رئیس هیئت‌مدیره، 1397 تا کنون شرکت تأمین سرمایه سپهر، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره ، 1396 تا کنون شرکت سبدگردان کاریزما، عضو هیئت‌مدیره، 13۹۰ تا 1396 شرکت تأمین سرمایه امین، معاون عملیاتی، 1392 تا 1395 شرکت سرمایه‌گذاری بهمن، معاون امور مجامع، ۱۳۹۰ تا 1392 مؤسسه حسابرسی دایارایان، مشاور سرمایه‌گذاری و ارزش‌گذاری، ۱۳۸۸ تا کنون شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی، عضو هیئت‌مدیره، ۹۱-۱۳۹۰ گروه توسعه ملی، مدیر امور مجامع و کنترل عملیات، ۹۱-۱۳۹۰ شرکت پلی‌پروپیلن جم، مشاور سرمایه‌گذاری و ارزش‌گذاری، ۹۰-۱۳۸۹ شرکت بورس اوراق بهادار تهران، مدیر امور ناشران، عضو کمیته بازار و میز صنعت، ۹۰-۱۳۸۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، عضو کمیته‌های تخلفات ناشران و تدوین استانداردها، ۹۰-۱۳۸۸ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار، مشاور سرمایه‌گذاری و ارزش‌گذاری، ۸۵-۱۳۸۳

آقای محمد عابد


اطلاعات
سوابق تحصیلی: دکترای علوم اقتصادی، دانشگاه امام صادق (ع) کارشناسی ارشد و کارشناسی معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)

مدارک حرفـه‌ای: اصول بازار سرمایه معامله‌گری اوراق تأمین مالی معامله‌گری ابزار مشتقه معامله‌گری بورس کالا مدیریت نهادهای بازار سرمایه تحلیل‌گری بازار سرمایه کارشناسی رسمی بورس و اوراق بهادار قوه قضائیه

سوابق حرفـه‌ای: شرکت سبدگردان کاریزما، عضو هیئت‌مدیره، 13۹۰ تا کنون شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد، مدیرعامل، 1394 تا کنون شرکت کارگزاری سرمایه و دانش، عضو هیئت‌مدیره، ۱۳۸۵ تا کنون شرکت ارزش‌آفرینان پاسارگاد، مشاور سرمایه‌گذاری، ۱۳۸۹ تا 1394 شرکت کارگزاری سرمایه و دانش، مدیر بورس کالا، ۱۳۸۹ شرکت بورس انرژی ایران، عضو هیئت پذیرش، 92-1390 دانشکده علوم اقتصادی، مدرس مدعو، ۱۳۹۰ شرکت ارج، مشاور امور بازرگانی، ۱۳۸۲

آقای حسین صفری


اطلاعات
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی کارشناسی حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

مدارک حرفـه‌ای: اصول مقدماتی بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار اصول مقدماتی بازار سرمایه در بورس کالا تحلیل‌گری بازار سرمایه معامله‌گری ابزار مشتقه کارشناسی عرضه و پذیرش

سوابق حرفـه‌ای: شرکت سبدگردان کاریزما، مدیر سبد، مهر 1392 تاکنون شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد، مدیر مالی، 1396 تا کنون شرکت کارگزاری بانک دی، 92-۱۳91 بانک دی، کارشناس ارشد سرمایه­گذاری، 1390 شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین، کارشناس سبدگردانی و معامله گر قرارداد آتی، 90-1387