دکتر علیرضا سیری


رئیس هیئت مدیره
اطلاعات
سوابق تحصیلی:
دکترای مدیریت مالی، دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران
کارشناسی مدیریت بازرگانی، دانشگاه سمنان

مدارک حرفـه‌ای:
اصول بازار سرمایه
معامله‌گری اوراق تأمین مالی
معامله‌گری بورس کالا
تحلیل‌گری بازار سرمایه
کارشناسی رسمی بورس و اوراق بهادار قوه قضائیه (در حال کارآموزی)

سوابق حرفـه‌ای:
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما، رئیس هیئت‌مدیره، 1397 تا کنونشرکت تأمین سرمایه سپهر، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره ، 1396 تا کنونشرکت سبدگردان کاریزما، عضو هیئت‌مدیره، 13۹۰ تا 1396شرکت تأمین سرمایه امین، معاون عملیاتی، 1392 تا 1395شرکت سرمایه‌گذاری بهمن، معاون امور مجامع، ۱۳۹۰ تا 1392مؤسسه حسابرسی دایارایان، مشاور سرمایه‌گذاری و ارزش‌گذاری، ۱۳۸۸ تا کنونشرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی، عضو هیئت‌مدیره، ۹۱-۱۳۹۰گروه توسعه ملی، مدیر امور مجامع و کنترل عملیات، ۹۱-۱۳۹۰شرکت پلی‌پروپیلن جم، مشاور سرمایه‌گذاری و ارزش‌گذاری، ۹۰-۱۳۸۹شرکت بورس اوراق بهادار تهران، مدیر امور ناشران، عضو کمیته بازار و میز صنعت، ۹۰-۱۳۸۸سازمان بورس و اوراق بهادار، عضو کمیته‌های تخلفات ناشران و تدوین استانداردها، ۹۰-۱۳۸۸شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار، مشاور سرمایه‌گذاری و ارزش‌گذاری، ۸۵-۱۳۸۳

دکتر مجتبی کباری


نایب رئیس هیئت مدیره
اطلاعات
سوابق تحصیلی:دکترای علوم اقتصادی، دانشگاه امام صادق (ع)کارشناسی ارشد و کارشناسی معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)

مدارک حرفـه‌ای:اصول بازار سرمایهمعامله‌گری اوراق تأمین مالیمعامله‌گری ابزار مشتقهمعامله‌گری بورس کالامدیریت نهادهای بازار سرمایهتحلیل‌گری بازار سرمایهکارشناسی رسمی بورس و اوراق بهادار قوه قضائیه

سوابق حرفـه‌ای:شرکت سبدگردان کاریزما، عضو هیئت‌مدیره، 13۹۰ تا کنونشرکت کارگزاری بانک پاسارگاد، مدیرعامل، 1394 تا کنونشرکت کارگزاری سرمایه و دانش، عضو هیئت‌مدیره، ۱۳۸۵ تا کنونشرکت ارزش‌آفرینان پاسارگاد، مشاور سرمایه‌گذاری، ۱۳۸۹ تا 1394شرکت کارگزاری سرمایه و دانش، مدیر بورس کالا، ۱۳۸۹شرکت بورس انرژی ایران، عضو هیئت پذیرش، 92-1390دانشکده علوم اقتصادی، مدرس مدعو، ۱۳۹۰شرکت ارج، مشاور امور بازرگانی، ۱۳۸۲

آقای محمدمهدی ناسوتی فرد


مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
اطلاعات
سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران
کارشناسی اقتصاد، دانشگاه شیراز

  مدارک حرفه ای:
تحلیل‌گری بازار سرمایه 
معامله‌گری اوراق تأمین مالی 
اصول مقدماتی بازار سرمایه 
 
سوابق:
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره، 1397 تا کنون
شرکت سبدگردان کاریزما، رئیس هیئت‌مدیره، ۱۳۹4 تا کنون
شرکت کارگزاری بانک رفاه، عضو هیئت مدیره، 96-1394
شرکت فرابورس ایران، عضو هیئت‌مدیره، 1393 تا 1395
شرکت صرافی عطار، رئیس هیئت‌مدیره، ۱۳۹2 تا 1396
شرکت کارگزاری بورس بهگزین، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره، 93-1388
شرکت پترو خزر، رئیس هیئت‌مدیره، 92-1390
شرکت کارگزاری سهم اندیشه برتر، مشاور مدیرعامل، 88-1384
شرکت کارگزاری راهبرد سرمایه‌گذاری، کارشناس، 84-1383
سازمان بازرگانی بنیاد مستضعفان، کارشناس ارزیابی طرح‌ها، 88-1383