انجام مطالعات امکان‌سنجی و تدوین برنامه کسب‌وکار

 
 

یکی دیگر از خدمات قابل‌ارائه توسط گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما انجام مطالعات امکان‌سنجی (FS و BP) به‌منظور ارزیابی توجیه‌پذیری طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی و همچنین برنامه‌ریزی جامع و راهبردی در راستای چشم‌انداز، ماموریت و اهداف استراتژیک شرکت‌ها است.

خدمات این حوزه عبارتند از:

  • انجام مطالعات امکان‌سنجی (Feasibility Study) و تهیه گزارش‌های توجیهی افزایش سرمایه شرکت‌ها؛
  • تهیه طرح کسب‌وکار (Business Plan) و گزارش‌های توجیهی فنی، اقتصادی و مالی پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها؛
  • دریافت اطلاعات و مستندات لازم جهت بررسی برنامه‌ها و طرح‌ها و همچنین تحلیل و بررسی موشکافانه و ریزکاوی (Due Diligence) در باب محصولات یا خدمات تولیدی شرکت‌ها، رقبا، تأمین‌کنندگان، بازار و مشتریان؛
  • انجام مطالعات بازار به‌منظور تخمین تقاضا و تعیین روند قیمت‌ها؛
  • استفاده از مشاورین فنی و مدیران صاحب‌نام صنعت جهت بررسی ابعاد فنی و تکنولوژیک مسأله به فراخور موضوع؛
  • محاسبه بازده اقتصادی طرح‌ها و پروژ‌ه‌ها با استفاده از روش‌هایی چون خالص ارزش فعلی (NPV)، نرخ بازده داخلی (IRR) و دوره بازگشت سرمایه (PP)؛
  • پیش‌بینی صورت منابع و مصارف نقدی شرکت‌ها؛
  • بررسی اختیارات حقیقی (Real Options) و انعطاف‌پذیری مدیریت (Management Flexibility) بین گزینه‌های مختلف در اجرای پروژه‌ها و طرح‌ها؛
  • بررسی و ارزیابی آثار و پیامدهای اجتماعی طرح‌ها.