عرضه و پذیرش در بورس

 
 

مزایای پذیرش (Listing) در بورس و عرضه اولیه IPO (Initial Public Offering) سهام برای شرکت‌ها عبارت است از:

 • امکان تأمین مالی آسان و ارزان برای شرکت از آحاد افراد جامعه؛
 • افزایش نقدشوندگی سهام، از بین رفتن صرف نقدشوندگی کاهش هزینه سرمایه و نهایتاً افزایش ارزش ثروت سهام‌داران؛
 • بهره‌مندی از مزایای قانونی کاهش مالیات بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس؛
 • کاهش مالیات نقل و انتقال سهام؛
 • امکان وثیقه‌گذاری سهام جهت اخذ تسهیلات؛
 • ارتقای برند و افزایش اعتبار داخلی و بین‌المللی شرکت و محصولات آن؛
 • بهره‌مندی از مزایای نظارت سهام‌داران بر عملکرد شرکت و پایش مناسب‌تر مدیریت شرکت؛
 • امکان چانه‌زنی بیشتر شرکت در مناسبات و تعاملات تجاری و عمومی.

خدمات «شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سیاکو)» در حوزه عرضه و پذیرش شرکت‌ها در بورس و فراهم آوردن امکان تأمین مالی عمومی برای شرکت‌ها (با استفاده از سهام یا اوراق با درآمد ثابت) عبارت است از:

 • مشاوره پذیرش(Startup Valuation)
 • ارائه مشاوره به متقاضی و برگزاری جلسه با مسئولین شرکت یا نمایندگان سهام‌دار عمده در خصوص تشریح فرآیند پذیرش اوراق بهادار و کالا در بورس، فرابورس و بورس کالا؛
 • سنجش میزان آمادگی و پتانسیل ناشر برای پذیرش در بورس اوراق بهادار و فرابورس؛
 • آماده‌سازی و تهیه مدارک و مستندات پذیرش شامل اساسنامه، امیدنامه و برنامه کسب‌وکار؛
 • ارائه مدارک و اطلاعات درخواستی به بورس مربوطه از طرف ناشر در فرآیند پذیرش؛
 • حضور در جلسه هیئت‌پذیرش به‌همراه نمایندگان شرکت متقاضی به‌منظور ارائه توضیحات لازم به اعضای هیئت پذیرش؛
 • ارزش‌گذاری و تعیین قیمت پایه هر سهم جهت عرضه در روز نخست عرضه اولیه ؛
 • نظارت بر رعایت مقررات پذیرش توسط ناشر در فرآیند پذیرش؛
 • عرضه اولیه یا ارائه مشاوره به ناشر برای تعیین کارگزار عرضه‌کننده اوراق؛
 • انجام سایر اقدامات مقتضی متناسب با موضوع فعالیت شرکت.
 • مشاوره عرضه(Startup Valuation)
   • ارائه مشاوره و راهنمایی در خصوص روش‌های تأمین مالی از طریق بورس با استفاده از انتشار اوراق بدهی یا اوراق سهام، قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمان‌بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار؛
   • تهیه گزارش‌های توجیهی مربوطه؛
   • تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر؛
   • نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی‌صلاح به‌منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار؛
   • بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره به ناشر در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار و عرضه اولیه سهام؛
   • تعیین قیمت فروش یا پذیره‌نویسی اوراق بهادار؛
   • بازاریابی و فروش اوراق بهادار به یکی از دو روش حداکثر مساعی یا تعهد پذیره‌نویسی ؛
   • انجام سایر اقدامات مقتضی متناسب با موضوع فعالیت شرکت.
    •