متولی‌گری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

 
 

متولی (Custodian) یکی از ارکان اصلی هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که توسط مجمع صندوق انتخاب شده و با عنوان وکیل و وکیل در توکیل سرمایه‌گذاران به ایفای نقش نظارتی می‌پردازد. وظایف متولی در اساسنامه صندوق‌ها ذکر شده که به اختصار عبارت است از:

  • نظارت بر عملکرد ارکان صندوق (شامل مدیر، مدیر ثبت، مدیر اجرا، ضامن سودآوری، ضامن نقدشوندگی و حسابرس) به‌منظور کسب اطمینان از رعایت مقررات مرتبط و مفاد اساسنامه و امیدنامه
  • تأیید تمام پرداخت‌های صورت‌گرفته توسط مدیر صندوق قبل از پرداخت
  • تکمیل و نگهداری چک‌لیست‌های مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری
  • بررسی و حصول اطمینان از ارائه به‌موقع گزارش‌ها توسط مدیر صندوق و حسابرس
  • طرح موارد تخلف ارکان نزد مراجع ذی‌صلاح و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی

سوابق و تجربیات متولی‌گری گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما

صندوق‌هایی که در حال حاضر تحت متولی‌گری شرکت‌های زیرمجموعه گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما می‌باشند، عبارتند از:

ردیفنام صندوقنوع صندوقمدیر صندوق
۱آرمان آتی کوثربا درآمد ثابت (ETF)مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
۲آینده‌نگر توسعه سینابازارگردانی سهامسبدگردان الگوریتم
۳ارزش‌کاوان آیندهدر سهامکارگزاری بورس بیمه ایران
۴تدبیرگران فردادر سهامکارگزاری تدبیرگران فردا
۵توسعه صادراتدر سهامکارگزاری بانک توسعه صادرات
۶توسعه فراز اعتمادبا درآمد ثابتکارگزاری بانک توسعه صادرات
۷نگین رفاهبا درآمد ثابتکارگزاری بانک رفاه