مشاوره تأمین مالی

 
 
 • مشاوره در زمینه انواع روش‌های تأمین مالی (Financing) از طریق بازار سرمایه (اعم از انتشار اوراق سهام، اوراق بدهی، اوراق تبعی و اوراق گواهی سپرده کالایی) برای شرکت‌ها؛
 • مشاوره تجدید ساختار شرکت‌ها (Corporate Restructuring).
 • انتشار اوراق سهام (Equity Financing)
 • تهیه امیدنامه پذیرش در انواع بازارهای بورس و فرابورس؛
 • انجام مذاکرات با سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس و فرابورس و سایر سازمان‌های ذی‌ربط؛
 • تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت‌ها و انجام امور اجرایی مربوطه؛
 • پیگیری مراحل قانونی ثبت افزایش سرمایه به نمایندگی از ناشر در مراجع ذی‌صلاح.
 • انتشار اوراق بدهی با درآمد ثابت (Debt Financing)
 • انتشار انواع اوراق صکوک تأمین مالی (شامل اوراق اجاره، مشارکت، مرابحه و امثالهم) در بازار سرمایه برای شرکت‌ها؛
 • تهیه گزارش توجیهی انتشار انواع اوراق صکوک با درآمد ثابت؛
 • بازاریابی و بازارگردانی اوراق منتشره.
 • انتشار اوراق تبعی
 • تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق اختیار فروش تبعی؛
 • پیگیری امور اجرایی انتشار اوراق تبعی در بازار سرمایه و تأمین مالی برای شرکت‌ها.
 • انتشار اوراق گواهی سپرده کالایی
 • مشاوره در زمینه انتشار اوراق گواهی سپرده انواع کالاها به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان؛
 • انجام امور مرتبط با پذیرش کالاها در بورس کالا و سپرده‌گذاری آنها؛
 • انجام امور مربوط به فرآیند انتشار اوراق گواهی سپرده کالایی.