برای شروع سرمایه گذاری، گام به گام همراه شما هستیم.

مجله خبری کاریزما

آموزش

مشاهده همه
پادکست کاریزما

پادکست های کاریزما

مشاهده همه

تحلیل

مشاهده همه
معیارهای انتخاب صندوق های سرمایه گذاری مناسب چیست؟

حکم شرعی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت چیست؟

صندوق های سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت یکی از انواع واسطه های مالی و ازجمله نهادهایی است که با فروش پیوسته واحد سرمایه گذاری خود به عموم مردم، وجوهی را تحصیل و آن ها را در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار شامل سپرده های بانکی، سهام، اوراق مشارکت، ابزارهای کوتاه مدت بازار پول و دارایی های دیگر، با توجه به هدف صندوق، به طور حرفه ای سرمایه گذاری می کنند.

بيشتر

اخبار

مشاهده همه
بازگشت به وبسایت