صندوق ها

سوالات مربوط به صندوق های سرمایه گذاری 

پرسش‌های مشابه

چنانچه در گذر زمان سرمایه خود را افزایش دهیم، ملاک تضمین سرمایه برای صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما (نوع ممتاز) از چه زمانی و با کدام مبلغ خواهد بود؟

هر بار که سرمایه خود را افزایش میدهید، فارغ از زمان سپری شده از مبالغ سرمایه گذاری شده قبلی، از زمان صدور جدید باید حداقل 90 روز سپری شود تا تضمین اصل سرمایه شامل سرمایه شما شود.

نیاز به راهنمایی دارید؟

ارتباط با کارشناسان کاریزما به صورت شبانه روزی

درخواست مشاوره
;
سرمایه گذاری در صندوق تضمین