همین حالا در   کاریزما   ثبت نام   کنید

مشاوره سرمایه گذاری هوشمند

به منظور ارائه مشاوره صحیح و مناسب برای شما، خواهشمند است به سوالات به صورت صادقانه پاسخ داده شود. گروه کاریزما خود را متعهد به حفظ و نگهداری اطلاعات شخصی سرمایه گذاران خود می داند.
عبارت امنیتی

به نظر میرسد شما به سوالات با دقت پاسخ نداده اید، برای نتیجه بهتر لطفا به سوالات با دقت پاسخ دهید.

شما فردی می باشید.
سرمایه گذاری پیشنهادی متناسب با سطح ریسک شما
% ( تومان ) دارایی خود را در
صندوق سهامی سرمایه گذاری کنید.
% ( تومان ) دارایی خود را در
صندوق درآمد ثابت سرمایه گذاری کنید.
% ( تومان ) دارایی خود را در
صندوق مختلط کاریزما سرمایه گذاری کنید.