همین حالا در   کاریزما   ثبت نام   کنید

تاریخ انتشار : 1399/11/24 12:29:08 تعداد بازدید : 487

پادکست کاریزما - قسمت بیست و چهارم - تاثیر تغییرات قوانین و اعمال محدودیت ها بر بازار سرمایه

نویسنده : آرام نظری

قسمت بیست و چهارم پادکست کاریزما: تاثیر تغییرات قوانین و اعمال محدودیت ها بر بازار سرمایه
مهمان: جناب آقای محمد مهدی ناسوتی فرد، رئیس هیئت مدیره هلدینگ کاریزما

سرمایه گذاری آسان و غیر مستقیم در بورس