جولای 16, 2019
لوگو درآمد ثابت کاریزما

پرداخت سود صندوق با درآمد ثابت کاریزما

سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کاریزما منتهی به 25 تیرماه 1398 به ازای هر واحد 17،921 ریال معادل 21.1 درصد سالانه پرداخت گردید.
جولای 6, 2019
لوگو کمند

پرداخت سود صندوق با درآمد ثابت کمند

سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کمند منتهی به 15 تیرماه 1398 به ازای هر واحد 183 ریال معادل 21.6 درصد سالانه پرداخت گردید.
جولای 1, 2019

صدور مجوز فعالیت شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما

شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص) که رسما در تاریخ 1397/11/01 در اداره ثبت شرکتها ثبت گردیده بود و در مورخ 1397/11/10 با شماره 11632 […]
ژوئن 15, 2019
لوگو درآمد ثابت کاریزما

پرداخت سود صندوق با درآمد ثابت کاریزما

سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کاریزما منتهی به 25 خردادماه 1398 به ازای هر واحد 18005 ریال معادل 21.2 درصد سالانه پرداخت گردید.
ژوئن 5, 2019
لوگو کمند

پرداخت سود صندوق با درآمد ثابت کمند

سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کمند منتهی به 15 خرداد ماه 1398 به ازای هر واحد 184 ریال معادل 21.7 درصد سالانه پرداخت گردید.
می 15, 2019
لوگو درآمد ثابت کاریزما

پرداخت سود صندوق با درآمد ثابت کاریزما

سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کاریزما منتهی به 25 اردیبهشت ماه 1398 به ازای هر واحد 17921 ریال معادل 21.1 درصد سالانه پرداخت گردید.
می 5, 2019
لوگو کمند

پرداخت سود صندوق با درآمد ثابت کمند

سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کمند منتهی به 15 اردیبهشت ماه 1398 به ازای هر واحد 185 ریال معادل 21.8 درصد سالانه پرداخت گردید.
آوریل 18, 2019
لوگو کمند

افزایش سقف واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند

طی مصوبه مجمع و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار،‌ سقف وا9دهای صندوق درآمد ثابت کاریزما از “200 میلیون ” به “.350 میلیون” افزایش یافت.
آوریل 15, 2019
لوگو درآمد ثابت کاریزما

پرداخت سود صندوق با درآمد ثابت کاریزما

سود ماهانه صندوق با درآمد ثابت کاریزما منتهی به 25 فروردین ماه 1398 به ازای هر واحد 17100 ریال معادل 21.5 درصد سالانه پرداخت گردید.