همین حالا در   کاریزما   ثبت نام   کنید

بررسی عملکرد پتروشیمی زاگرس

تاریخ انتشار : 1400/5/4 12:04:00 تعداد بازدید : 183 زمان مطالعه دقیقه

نویسنده : سیده مریم حسینی

شــركت پتروشــيمي زاگــرس ( ســهامي عــام ) در تــاريخ ٣/١٢/١٣٧٧ بــا نــام شــركت كــالاآوران پتروشــيمي تأســيس و در اداره ثبــت شــركتها و موسســات غيــر تجــاري تهــران بــه ثبــت رســيد. نام شرکت در تاریخ ٧/٣/١٣٧٩  از پتروشـيمي كـالاآوران بـه پتروشـيمي زاگـرس (سـهامي خـاص) تغييـر نمود. شـركت در سـال ١٣٩٠ از سـهامي خـاص بـه سـهامي عـام تبـديل گرديـد و درفرابــورس با نماد زاگرس پذيرفتــه شــده اســت .

پتروشیمی زاگرس در حوزه صنعت متانول فعالیت میکند و طبق اساس نامه، موضوع فعاليت شركت عبارت است از احداث، راه اندازي، بهره برداري كارخانجات صنعتي به منظور توليد، بازاريابي، فروش، صدور محصولات پتروشيمي ، ذخيره و صادرات و تبديل كليه مواد پتروشيمي و پتروشيميايي و فرآورده هاي فرعي و مشتقات ذيربط آنها و ... است.

طبق آمار موجود منتشره توسط موسسه MMSA ،درسال ٢٠٢٠ ،ظرفيت اسمي توليد متانول جهان بالغ بر ٩٩/١٥٠ميليون تن بوده است توليد و مصرف جهاني متانول بالغ بر ٨٢/١٠٧ ميليون تن و تجارت جهاني آن حدود ٩٨/٢٧ ميليون تن مي باشد ظرفيت توليد متانول ايران١٢ ميليون تن است كه ٩/٧ درصد كل ظرفيت اسمي و ١١درصد توليد و ٨/٤٢ درصد تجارت متانول جهان را پوشش مي دهد. شركت پتروشيمي زاگرس توانايي توليد قريب به ٥/٢٧ درصد متانول ايران و ٨/١١ درصد تجارت جهاني متانول را دارا مي باشد و در بين شركتهاي فعال در اين صنعت دركشور در رده اول قرار دارد.

بزرگترین شرکت های تولید کننده متانول در جهان: 

تحلیل زاگرس

این مقاله را حتما بخوانید: مروری بر صنعت متانول

روش هاي توزيع وقيمت گذاري محصولات

  • محصول صادراتي عمدتاً به صورت ترم CFR عرضه شده و همچنين قيمت فروش محصول صادراتي بر مبناي قيمت جهـاني و با استناد به منابع معتبر بينالمللي و پس از تأييد كميته فروش منتخب هيئتمديره انجام ميشود .
  • قيمت فروش محصولات داخلي در بورس انرژي و بر پايه نرخهاي اعلامي صنايع پاييندسـتي پتروشـيمي تعيـين گرديـده و بصورت تحويل در محل سايت پتروشيمي زاگرس صورت مي پذيرد .

متانول جهانی در هفته اخیر با میانگین قیمت 309 دلار معامله شد.

روند سودآوری شرکت به صورت فصلی در شکل زیر به نمایش درآمده است.

 تحلیل زاگرس

از آنجا که عمده فروش شرکت به صورت صادراتی است (90 درصد فروش شرکت از صادرات متانول تامین میشود) بنابراین به جنبه صادراتی آن بیشتر میپردازیم. مقدار فروش شرکت پس از رکورد خوبی که در ماه مهر سال گذشته داشت به جز دی و بهمن در سطح خوبی بود اما در خرداد ماه اندکی کاهش در مقدار فروش را شاهد بودیم. در فروردین 8 درصد از نرخ فروش شرکت کاسته شد و با نرخ ریالی 6600 تومان به ازای هر کیلوگرم فروش داشت. این رقم در خرداد نیز اندکی کاهش داشت و به مقدار 6500 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید. بنابراین افت فروش شرکت علاوه بر کاهش در مقدار فروش متاثر از کاهش جزئی در نرخ فروش نیز بود.

 تحلیل زاگرس

تحلیل زاگرس

نسبت های مالی شرکت 

افزایش در حاشیه سود شرکت در سال گذشته به دلایل افزايش مقدار فروش و همچنين افزايش نرخ تبديل ارز و نرخ جهاني متانول در مقايسه با سال قبل ميباشد.

 تحلیل زاگرس

اشتراک با دوستان