همین حالا در   کاریزما   ثبت نام   کنید

روند خوب فخوز در فروش

تاریخ انتشار : 1400/5/5 16:40:52 تعداد بازدید : 142 زمان مطالعه دقیقه

نویسنده : سیده مریم حسینی

شرکت فولاد خوزستان بزرگترین عرضه کننده محصولات نیمه نهائی فولادي (اسلب، بلوم و بیلت) و دومین قطب تولید فولاد خام کشـور و یکی از بنگاه هاي پیشـروي اقتصـادي اسـت که در عرصـه هاي ملی و منطقه ای حضـوري فعال دارد. این شـرکت با وسـعت 8/3 کیلومتر مربع، در مجاورت شــهر اهواز، مرکز اسـتان خوزسـتان در جنوب غربی کشـور، واقع شــده اسـت.

شـــرکت فولاد خوزســـتان با هدف تولید 3.8 میلیون تن و صـــادرات 2 میلیون تن شـــمش فولادي بعنوان بزرگترین عرضه کننده شمش فولادي کشور نقشی محوري در تامین مواد اولیه باکیفیت مطلوب شرکت هاي نوردي داخل کشور ایفا می نماید. محصـولات اصـلی شـرکت شـامل شـمش و تختال ( بیلت ، بلوم ، اسـلب ) می باشـدکه براي تولید انواع مقاطع فولادي، ورق هاي گرم و سرد و فولادهاي ساختمانی بکار می رود.

اگر زنجیره ارزش صنعت فولاد را شــامل 6 مرحله بدانیم، محدوده فعالیتهاي شــرکت فولاد خوزســتان در این زنجیره شــامل 3 مرحله فرآوري ســنگ آهن، آهنسازي و فولادسازي میشود که در شکل زیر با رنگ قرمز نشان داده شده است:

 تحلیل فخوز

شرکت که سال گذشته هر ماه در بازه‌ی ۳۰۰ تا ۳۳۰ هزار تن تولید محصول نهایی دارد، در فروردین ۳۲۹ هزار تن تولید داشته است. تولیدات اردیبهشت، خرداد و تیر شرکت نیز به ترتیب 305، 292 و 145 هزار تن بوده که دلیل عمده این کاهش تولید قطعی مداوم برق بوده است.

این فولادساز در سال گذشته بطور متوسط هر ماه ۳۱۵ هزار تن فـروش داشت که در فروردین ماه فـروش  ۲۷۵ هزار تنی را گزارش کرده است. این مقدار در ماه های بعد به ترتیب 304، 277 و 278 هزار تن بود.

فخوز در سال گذشته فـروش ۳۰،۶۴۷ میلیارد تومانی را ثبت کرده بود و در اولین ماه از سال جاری فـروش  ۳،۳۹۴ میلیارد تومانی را گزارش کرده است. با وجود کاهش در تولید و فروش شرکت در ماه های بعد اما شاهد افزایش در مبلغ فروش شرکت بودیم به طوری که فروش آن در ماه های بعد به ترتیب 3937، 3575 و 3961 میلیارد تومان بود. شرکت در سال گذشته در هر ماه بطور میانگین ۲،۵۵۴ میلیارد تومان فـروش گزارش می کند.

درآمد عملیاتی شرکت در 12 ماهه سال گذشته بالغ بر 30 هزار و 646 میلیارد تومان بود که این مقدار 93 درصد بیشتر از مقدار مشابه سال قبل خود بود. شرکت موفق شد در 12 ماهه به سود خالص 11 هزار و 165میلیارد تومان دست یابد که در نهایت منجر به ایجاد سود هر سهم 223 تومانی برای سهامداران شد. از این مقدار 80 تومان را به سهامداران پرداخت کرد.

نرخ ریالی فروش بلوم و بیلت صادراتی شرکت در خرداد ماه 11 میلیون تومان به ازای هر تن بود که در تیر ماه به 12.5 میلیون تومان رسید. نرخ جهانی بیلت نیز در حال حاضر 648 دلار و نرخ اسلب 848 دلار بوده که این قیمت ها اما برای بیلت و اسلب ایران معادل 642 دلار و 750 دلار بود.

تحلیل فخوز

تحلیل فخوز

نسبت های مالی شرکت به شرح زیر است. 

تحلیل فخوز

اشتراک با دوستان