همین حالا در   کاریزما   ثبت نام   کنید

بازار داغ فروش زاگرس در مرداد ماه

تاریخ انتشار : 1400/6/23 10:11:55 تعداد بازدید : 44 زمان مطالعه دقیقه

نویسنده : سیده مریم حسینی

معرفی شرکت زاگرس

شــركت پتروشــيمي زاگــرس (ســهامي عــام) در سال 1377 بــا نــام شــركت كــالاآوران پتروشــيمي تأســيس شد و در سال ١٣٧٩، مجمـع عمـومي فـوق العـاده ، نـام شـركت را بـه پتروشـيمي زاگـرس (سـهامي خـاص) تغييـر داد. لازم به ذكر اسـت شـركت طـي مراحـل قـانوني در سـال ١٣٩٠ از سـهامي خـاص بـه سـهامي عـام تبـديل گرديـد و در فرابــورس (ســي و هفتمــين نمــاد معــاملاتي ) پذيرفتــه شــده اسـت.

شرکت با نماد "زاگرس" در بازار دوم فرابورس مورد معامله قرار میگیرد. سرمایه ثبت شده شرکت 240 میلیون تومان است. موضوع فعالیت شرکت عبارت است از احداث، راه اندازی، بهره بردای کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی و غیره میباشد. محصول اصلی شرکت متانول است. طبق آمار موجود منتشره توسط موسسه MMSA در سال 2020 تولید و مصرف جهانی متانول بالغ بر 107.82 میلیون تن و تجارت جهانی آن حدود 27.98 میلیون تن است. ظرفیت تولید متانول ایران 12 میلیون تن میباشد که 42.8 درصد تجارت متانول جهان را پوشش میدهد. شرکت پتروشیمی زاگرس توانایی تولید قریب به 27.5 درصد متانول ایران و 11.8 درصد تجارت جهانی متانول را دارا میباشد و در بین شرکتهای فعال در این صنعت در کشور در رده اول قرار دارد.

فروش زاگرس

زاگرس در 5 ماهه سال جاری به طور متوسط هر ماه 270 هزار تن فروش داشت که این مقدار در مرداد ماه به 293 هزار تن رسید که رشد 27 درصدی نسبت به ماه قبل داشت.

فروش شرکت در مرداد ماه رکورد جدیدی را به ثبت رساند و به مقدار 2215 میلیارد تومان بود که رشد 34 درصدی نسبت به تیرماه و رشد 191 درصدی نسبت به مرداد ماه سال 99 داشت. متوسط فروش ماهانه در سال 99 بالغ بر 1118 میلیارد تومان بود که در سال جدید به 1893 میلیارد تومان رسید.

نرخ فروش شرکت به طور کلی روندی صعودی داشته و مرداد ماه امسال نرخ فروش صادراتی 7602 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم بوده است که افزایش 5 درصدی داشته.

صورتهای مالی شرکت در سه ماهه سال 1400 نشان میدهد که شرکت 5468 میلیارد تومان درآمد عملیاتی شناسایی کرده است که رشدی 167 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشت. سود عملیاتی شرکت نیز در این دوره بالغ بر 2282 میلیارد تومان بود که این نیز 124 درصد افزایش نسبت به سال گذشته را ثبت کرد. زاگرس موفق شد در نهایت 981 تومان سود به ازای هر سهم ایجاد کند که افزایشی 125 درصدی نسبت به سه ماهه سال 99 داشت.

 

 

اشتراک با دوستان