همین حالا در   کاریزما   ثبت نام   کنید

عملکرد عالی فایرا در شش ماه اول سال

تاریخ انتشار : 1400/8/1 11:59:01 تعداد بازدید : 106 زمان مطالعه دقیقه

نویسنده : سیده مریم حسینی

معرفی فایرا

شرکت آلومینیوم ایران که اختصارا به نام ایرالکو نیز نامیده می شود، به عنوان اولین تولید کننده شمش آلومینیوم در ایران و منطقه خاورمیانه شناخته میشود. این شرکت در سال 1351 با دو خط تولید به بهره برداری رسید. در حال حاضر این شرکت با ظرفیت تولید 177.5 هزار تن در سال با تولید انواع شمش در آلیاژهای متنوع از محل مذاب تولید شده در کارگاه های احیاء جدید و قدیم فعالیت میکند.

محصولات تولیدی شرکت آلومینیوم ایران شامل 5 نوع شمش از جمله شمش تی بار، شمش اسلب یا تختال، شمش بیلت، شمش هزار پوندی و شمش 50 پوندی است.

تولید و فروش شرکت

فایرا در شش ماهه اول سال 1400 با تولید مقدار بیش از 90 هزار تن انواع شمش آلومینیوم، سهم 35 درصدی از تولید داخل را به خود اختصاص داد. مقدار تولید انواع شمش در شهریور ماه 14.3 هزار تن بود. متوسط تولید ماهانه شرکت 15 هزار تن است.

فروش شرکت هر ماه به طور میانگین 14.4 هزار تن بود که در مرداد به 12.1 هزار تن و در شهریور به 13.2 هزار تن رسید. شرکت در 6 ماهه مجموعا 86 هزار تن فروش داشت که از نظر مقداری 13 درصد کمتر از مقدار مشابه سال قبل بود.

 فروش ماهانه فایرا

فروش ریالی فایرا در شش ماه بالغ بر 4745 میلیارد تومان بود که 60 درصد بیشتر از نیمه ابتدایی سال گذشته بود. به طور میانگین هر ماه این شرکت 791 میلیارد تومان فروش داشت. فروش مرداد ماه شرکت 704 میلیارد تومان و شهریور ماه 845 میلیارد تومان بود.

نرخ فـروش محصولات شرکت در شهریور نسبت به ماه گذشته بطور متوسط افزایش 10 درصدی داشته است.  

 فروش ماهانه فایرا

فایرا در شش ماه به 150 تومان سود خالص به ازای هر سهم رسیده که نسبت به نیمه نخست سال قبل 105 درصد رشد داشت. مقدار EPS هر سهم در سال گذشته 162 تومان بوده و بنابراین میتوان گفت در گزارش شش ماهه به سود بسیار خوبی دست یافته است. درآمد عملیاتی شرکت 4795 میلیارد تومان بود که با مدیریت بهای تمام شده به سود ناخالص 1724 میلیارد تومان دست یافت. سود عملیاتی شرکت نیز 1570 میلیارد تومان بود که 89 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بود.

 فروش ماهانه فایرا

 

refresh icon

اشتراک با دوستان