همین حالا در   کاریزما   ثبت نام   کنید

تاریخ انتشار : 1400/2/12 09:58:54 تعداد بازدید : 72

رکورد شکنی های ارفع در فروش

نویسنده : مریم حسینی

شرکت آهن و فولاد ارفع در تاریخ 06/12/1383 بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس و در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در تاریخ 7/10/1392 نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر و در تاریخ10/12/1392 در فهرست شرکتهای ثبت شده در سازمان بورس درج گردیده است. همچنین شرکت در تاریخ 21/12/1392 با نماد معامالتی " ارفع " در فهرست شرکت های بازار دوم فرا بورس به ثبت رسیده و عرضه اولیه سهام در تاریخ 28/12/1392 انجام گردیده است.

ارفع در دو بخش تولید آهن اسفنجی و شمش فولادی فعالیت دارد. شرکت با ظرفیت اسمی تولید 800 هزار تن موفق به تولید 837 هزارتن آهن اسفنجی در سال 1399 گردید. تولید انجام شده حدود 3 درصد آهن اسفنجی تولید شده در کشور را به خود اختصاص داده است . آهن اسفنجی تولیدی در واحد احیای مستقیم تماماً در فرآیند تولید شمش استفاده می شود و نه تنها مازادی جهت ارائه به بازار وجود ندارد بلکه برای تامین نیاز واحد تولید شمش ، شرکت اقدام به خرید از سایر واحدهای تولید کننده آهن اسفنجی می نماید.
با توجه به گزارش انجمن فولاد ایران ، در یازده ماهه نخست سال 99 میزان کل تولید بیلت و بلوم کشور حدود 17 میلیون و 356 هزار تن بوده ، که از این میان سهم شرکت، با استفاده از کوره قوس الکتریکی در دوره یازده ماهه مذکور 746 هزار تن می باشد که حدود 3/4 درصد کل تولید بیلت و بلوم در داخل کشور را به خود اختصاص داده است .

ارفع در فصل اول و دوم به طور متوسط هر ماه 365 و 491 میلیارد تومان فـروش داشت و در فصل سوم 591  میلیارد تومان فـروش ثبت کرده بود و در دی در یک عملکرد فوق العاده 992 میلیارد تومان به فروش رساند، بهمن افت داشت و 492 میلیارد تومان بود و در اسفند عدد خارق العاده 1.126 میلیارد تومانی را داشت. این مبلغ در فروردین به 340 میلیارد تومان رسید که نسبت به فروردین سال 99 رشد 2.7 برابری را به ثبت رسانده است.

متوسط تولید ماهانه شمش آهن و فولاد ارفع در سال گذشته 68 هزار تن بود که در آخرین ماه عدد عالی 73 هزار تن را ثبت کرد.

شرکت در سال 99 متوسط فروش 64 هزار تنی را داشته که در اسفند 101 هزار تن فروش ثبت کرده است. موجودی شمش شرکت در ابتدای سال 26 هزار تن بود که در انتهای سال به 41 هزار تن رسید.

نرخ فـروش شمش متوسط سال 8.600  تومان است و در اسفند نرخ داخلی و صادراتی به ترتیب 10.900 و 11.800 تومان ثبت شده است. این نرخ در فروردین امسال 10.700 تومان به ازای هر کیلو است.

آهن و فولاد ارفع گزارش های خوبی در 12 ماهه منتشر کرده است. شرکت در 12 ماهه 215 تومان به ازای هر سهم سود ساخته است. سهم در فصل اول، دوم و سوم به 27، 46 و 54 تومان سود ثبت کرده بود و در فصل چهارم سود عالی 87 تومانی را گزارش کرده است.  سود سال گذشته سهم  65 تومان بوده است.

در فصل اول فروش 1.094 میلیارد تومان، حاشیه سود 31 درصد، سود عملیاتی 414 میلیارد و سود خالص 334 میلیاردی را داشته است.

این شرکت فولادی در فصل دوم  فروش 1.474 میلیاردی را گزارش کرد که با حاشیه سود 38 درصدی سود ناخالص 559 میلیاردی را داشته است. در این فصل سود عملیاتی و خالص شرکت برابر 776 و 555 میلیارد بوده است.

ارفع در پاییز فروش  1.743 میلیاردی ، حاشیه سود 36 درصدی، سود عملیاتی 724 میلیاردی و سود خالص 649 میلیاردی را روانه کدال کرد.

در چهارمین فصل سال فروش شرکت با رشد 50 درصدی نسبت به فصل قبل به 2.600 میلیارد رسیده است، حاشیه با افزایش 2 درصدی به 38 درصد رسیده و سود عملیاتی و خالص شرکت نیز 947 و 1.039 میلیارد گزارش شده است.

خلاصه ای از نسبت های مالی شرکت به شرح زیر است