همین حالا در   کاریزما   ثبت نام   کنید

فروش خوب شفن در اردیبهشت

تاریخ انتشار : 1400/3/29 11:45:03 تعداد بازدید : 172 زمان مطالعه دقیقه

نویسنده : سیده مریم حسینی

شرکـت پتروشـیمی فـن آوران در تاریخ 1377/02/08 بصورت شرکت سهامی عام تأسیس شده و سرمایه آن بالغ بر 95 میلیارد تومان است. شرکـت پتروشـیمی فـن آوران واحد تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) است که شرکت مذکور از گروه شرکتهای سازمان تامین اجتماعی می باشد. پتروشیمی فن آوران با ظرفیت اسمی یک میلیون تن تولید متانول در سـال ، 8/13 درصد کل ظرفیت اسمی متانول ایران و در حدود 0/76 درصد متانول جهان را به خود اختصاص داده است. همچنین این شرکت تنها تولیدکننـده محصول اسید استیک در کشور میباشد که ظرفیت اسمی تولید این محصول نیز 150 هزار تن در سال است. پتروشیمی فن آوران با نماد شفن در بازار اول بورس معامله میشود.

مقدار فروش شرکت به تفکیک محصولات در سال 99 به شرح زیر است. 

مقدار تولید متانول به طور متوسط در سال گذشته 80 هزار تن بوده و در ماه اردیبهشت 82 هزار تن گزارش شده است. مقدار تولید اسید استیک شرکت میانگین ماهانه 12.3 هزار تنی داشت که در اردیبهشت رقم 9.2 هزار تن به ثبت رسید.

 این شرکت در سال 99 به طور متوسط 75 هزار تن متانول فروخته است. مقدار فروش متانول در اردیبهشت کمتر از میانگین و 39 هزار تن گزارش شد اما در بخش اسید استیک جبران کرد. میانگین ماهانه فروش اسید استیک 12.9 هزار بوده که در اردیبهشت به 16.2 هزار تن رسید.

مبلغ فروش شرکت در اردیبهشت 583 میلیارد تومان بوده که هر چند این رقم به ارقام فروش بالاتر از 800 میلیارد در ماه های بهمن و اسفند نرسیده اما با توجه به حجم فروش، رقم خوبی به شمار می رود. رقم فروش فروردین 480 میلیارد بوده که با این حساب مبلغ فروش دو ماه اول امسال نسبت به دو ماه اول سال قبل، 2.5 برابر شده است.

در این ماه نرخ متانول داخلی 6746 تومان برای هر کیلو و نرخ اسید استیک داخلی 2189 تومان برای هر کیلو ثبت شده است. نرخ متانول نسبت به نقطه اوج خود دی ماه 13 درصد کاهش داشته اما روند قیمتی اسید استیک صعودی بوده است.

صورتهای مالی سال منتهی به 30 اسفند سال 99 شرکت نشان میدهد که شرکت در سال گذشته 5520 میلیارد تومان فروش داشته است که این مقدار به اندازه 89 درصد بیشتر از فروش سال ماقبل خود بوده است. همچنین سود عملیاتی شرکت نیز که به مقدار 2523 میلیارد تومان بود رشد 79 درصدی را نسبت به سال 98 ثبت کرد. شرکت در سال گذشته 6310 تومان سود به ازای هر سهم برای سهامداران خود ایجاد کرد. این مقدار در سال گذشته 1689 تومان بود بنابراین رشد 270 درصدی را ثبت کرد.

نسبت های مالی شفن و مقایسه با سال 98

اشتراک با دوستان