همین حالا در   کاریزما   ثبت نام   کنید

روند صدور و ابطال صندوق های کاریزما در هفته پایانی سال 1400

تاریخ انتشار : 1400/12/18 19:12:37 تعداد بازدید : 3391 زمان مطالعه دقیقه

نویسنده : میثم رحمتی

پیشاپیش ضمن تبریک سال نو، به اطلاع می‌رساند روند صدور / ابطال در صندوق‌های این مجموعه در هفته پایانی سال 1400 به شرح ذیل می‌باشد:

صندوق درآمد ثابت کاریزما:

 آخرین فرصت صدور از درگاه بانکی در این صندوق، ساعت 22 روز پنجشنبه 26 اسفندماه می‌باشد.
آخرین فرصت صدور از طریق فیش بانکی ( با شرط ثبت فیش در پورتال و واریز شدن وجه به حساب صندوق) روز شنبه مورخ 28 اسفند می‌باشد.

"درصورتی که مایل به دریافت وجه حاصل از ابطال خود در این صندوق تا پیش از تعطیلات نوروز می‌باشید، آخرین فرصت ثبت ابطال در این صندوق، ساعت 10 صبح روز شنبه 28 اسفند می‌باشد."

صندوق مختلط کاریزما:

آخرین فرصت صدور از درگاه بانکی در این صندوق، ساعت 22 روز سه‌شنبه 24 اسفندماه می‌باشد.
آخرین فرصت صدور از طریق فیش بانکی ( با شرط ثبت فیش در پورتال و واریز شدن وجه به حساب صندوق) روز چهارشنبه مورخ 25 اسفند می‌باشد.

"درصورتی که مایل به دریافت وجه حاصل از ابطال خود در این صندوق تا پیش از تعطیلات نوروز می‌باشید، آخرین فرصت ثبت ابطال در این صندوق، روزسه شنبه 24 اسفند می‌باشد."

صندوق مشترک کاریزما:

آخرین فرصت صدور از درگاه بانکی در این صندوق، ساعت 22 روز سه‌شنبه 24 اسفندماه می‌باشد.
آخرین فرصت صدور از طریق فیش بانکی ( با شرط ثبت فیش در پورتال و واریز شدن وجه به حساب صندوق) روز چهارشنبه مورخ 25 اسفند می‌باشد.

"درصورتی که مایل به دریافت وجه حاصل از ابطال خود در این صندوق تا پیش از تعطیلات نوروز می‌باشید، آخرین فرصت ثبت ابطال در این صندوق، روزسه شنبه 24 اسفند می‌باشد."

  • لازم به ذکر است معیار صدور واحد از طریق فیش بانکی، ثبت فیش در پورتال توسط شخص سرمایه‌گذار و واریز شدن وجه به حساب بانکی صندوق می‌باشد.
  • در صورتیکه اقدام به ثبت ابطال می‌نمایید توجه فرمایید که آخرین زمان واریز وجه ابطال در صندوق‌ها پیش از تعطیلات نوروز، به شرح جدول فوق می‌باشد.

refresh icon

اشتراک با دوستان