همین حالا در   کاریزما   ثبت نام   کنید

وضعیت بازار سرمایه بعد از مجامع بورسی - قسمت چهل و چهارم پادکست کاریزما

تاریخ انتشار : 1400/5/24 09:21:37 تعداد بازدید : 591 زمان مطالعه دقیقه

نویسنده : آرام نظری

 قسمت چهل و چهارم پادکست کاریزما - وضعیت بازار سرمایه بعد از مجامع بورسی
مهمان: جناب آقای کامل ابراهیمیان، کارشناس ارشد بازار سرمایه

اشتراک با دوستان