همین حالا در   کاریزما   ثبت نام   کنید

علل تفاوت دیدگاه تحلیلگران بنیادی - قسمت چهل و نهم پادکست کاریزما

تاریخ انتشار : 1400/6/26 11:08:37 تعداد بازدید : 1005 زمان مطالعه دقیقه

نویسنده : آرام نظری

قسمت چهل و نهم پادکست کاریزما - علل تفاوت دیدگاه تحلیلگران بنیادی
مهمان: جناب آقای عباس گمار، کارشناس ارشد بازار سرمایه

refresh icon

اشتراک با دوستان