همین حالا در   کاریزما   ثبت نام   کنید

تاریخ انتشار : 1400/2/24 11:34:28 تعداد بازدید : 390

آیا بازارهای جهانی می تواند بازار سرمایه را نجات دهد؟ - قسمت سی و سوم پادکست کاریزما

نویسنده : آرام نظری

قسمت سی و سوم پادکست کاریزما: آیا بازارهای جهانی می تواند بازار سرمایه را نجات دهد؟
مهمان: جناب آقای وحید عباسیون، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری کاریزما

- ما در سال های اخیر در دنیا پدیده های قوی سیاه یا مشابه قوی سیاه را بیشتر شاهد هستیم و نمیتوانیم به راحتی بگوییم که اگر اتفاقی بیفتد آنگاه اثرش روی بازار چیست. 

- ما یک بخش زیادی از تحلیلمان بر اساس سودآوری شرکت هاست. منتها نمیتوانیم ارزش جایگزینی را نادیده بگیریم. در حال حاضر خیلی از شرکت های بورس با قیمت های خیلی پایین تر از ارزش جایگزینی خود در حال معامله هستند.