همین حالا در   کاریزما   ثبت نام   کنید

تاریخ انتشار : 1400/4/2 11:25:39 تعداد بازدید : 3727

چشم انداز جذاب صندوق‌های سرمایه گذاری - قسمت سی و نهم پادکست کاریزما

نویسنده : سید امیراحمد طباطبائیا

قسمت سی و نهم پادکست کاریزما: چشم انداز جذاب صندوق‌های سرمایه گذاری
مهمان: جناب آقای میثم فدایی، مدیر نظارت بر نهادهای مالی

- تدوین قوانین و مقررات جدید برای صندوق‌های سرمایه گذاری.

- ممنوعیت عضویت در هیات مدیره ناشران بورس توسط صندوق‌ها.