همین حالا در   کاریزما   ثبت نام   کنید

تاریخ انتشار : 1400/4/25 10:47:29 تعداد بازدید : 266

عملیات بازار باز حلقه مفقوده اقتصاد ایران - قسمت چهل و دوم پادکست کاریزما

نویسنده : سید امیراحمد طباطبائیا

قسمت چهل و دوم پادکست کاریزما:
- توانایی بازار برای رشد بیشتر
- آیا کاهش نرخ بهره بین بانکی ادامه دارد؟
- سناریوهای مختلف برای نقدینگی با فرض توافق
- عملیات بازار باز حلقه مفقوده اقتصاد ایران