همین حالا در   کاریزما   ثبت نام   کنید

عملیات بازار باز حلقه مفقوده اقتصاد ایران - قسمت چهل و دوم پادکست کاریزما

تاریخ انتشار : 1400/5/24 09:22:34 تعداد بازدید : 420 زمان مطالعه دقیقه

نویسنده : سید امیراحمد طباطبائیا

قسمت چهل و دوم پادکست کاریزما:
- توانایی بازار برای رشد بیشتر
- آیا کاهش نرخ بهره بین بانکی ادامه دارد؟
- سناریوهای مختلف برای نقدینگی با فرض توافق
- عملیات بازار باز حلقه مفقوده اقتصاد ایران 

اشتراک با دوستان