شرکت سبدگردان کاریزما اولین شرکت سبدگردان کشور است که در اسفند ۱۳۸۹ تأسیس و در سازمان بورس و اوراق بهادار ایران به ثبت رسیده است. .

اعضای هیات مدیره و مدیران فعلی شرکت به شرح زیر هستند:

 • آقای فریدون زارعی (رئیس هیات مدیره)
 • آقای محمد عابد (نایب رئیس هیات مدیره)
 • آقای امین شیرکانی (عضو هیات مدیره)
 • آقای آرش غفاری (عضو هیات مدیره)
 • آقای عزت الله (صیادنیا) طیبی ( مدیرعامل)


Trulli

این شرکت به‌عنوان پیشگام در امر سبدگردانی حرفه‌ای در کشور، با هدف کمک به رشد و بالندگی کلیه ذی‌نفعان شرکت و با پشتیبانی و حمایت مجموعه‌ای از نیروهای خبره و کارآمد تلاش دارد تا با متنوع‌سازی محصولات و خدمات خود در فضایی ارزش‌آفرین، خلاق و متعالی، سهم به سزایی در جذب مشتریان و از آن طریق، جذب منابع برای بازار سرمایه کشور ایفا کند. شرکت سبدگردان کاریزما برای مشتریان خود به دنبال فرصت‌هایی می‌گردد که بازدهی تعدیل‌شده با ریسک (Risk-Adjusted Return)  بالاتر از بازار دارند. خدمات مدیریت سبد سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک در کاریزما به گونه‌ای است که هم اهداف آنی (سریع) و هم اهداف بلندمدت سرمایه‌گذاران را از نظر میزان بازدهی مد نظر آنان برآورده ‌می‌سازد.

این شرکت با استفاده از مدیریت حرفه‌ای و تخصصی به عنوان یک شرکت سبدگردان با خدمات کامل شناخته می شود. 
شرکت سبدگردان کاریزما مدیریت دو صندوق سرمایه گذاری در سهام را برعهده دارد؛ "صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما" و "صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما". صندوق سپهر کاریزما اولین صندوق سهام قابل معامله در بازار فرابورس کشور (ETF) است که با نماد کاریس در تابلوی بورس قابل معامله است. کاریزما همچنین مدیریت دو صندوق با درآمد ثابت را نیز بر عهده دارد؛ "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاریزما" و "صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله کمند". کمند را می توان در تابلوی بورس خریداری نمود. علاوه بر این موارد، شرکت سبدگردان کاریزما مدیریت دو صندوق نیکوکاریِ " دانشگاه تهران" و "کشتی ورزش ملی ایران" را نیز بر عهده دارد. یکی دیگر از مهمترین خدمات شرکت سبدگردان کاریزما ارائه خدمت سبدگردانی اختصاصی برای مشتریان حقیقی و حقوقی است.

شرکت سبدگردان کاریزما اولین شرکت سبدگردان کشور است که در اسفند ۱۳۸۹ تأسیس و در سازمان بورس و اوراق بهادار ایران به ثبت رسیده است.

اعضای هیات مدیره و مدیران فعلی شرکت به شرح زیر هستند:

 • آقای فریدون زارعی (رئیس هیات مدیره)
 • آقای محمد عابد (نایب رئیس هیات مدیره)
 • آقای امین شیرکانی (عضو هیات مدیره)
 • آقای آرش غفاری (عضو هیات مدیره)
 • آقای عزت الله (صیادنیا) طیبی ( مدیرعامل)
 •  


Trulli


این شرکت به‌عنوان پیشگام در امر سبدگردانی حرفه‌ای در کشور، با هدف کمک به رشد و بالندگی کلیه ذی‌نفعان شرکت و با پشتیبانی و حمایت مجموعه‌ای از نیروهای خبره و کارآمد تلاش دارد تا با متنوع‌سازی محصولات و خدمات خود در فضایی ارزش‌آفرین، خلاق و متعالی، سهم به سزایی در جذب مشتریان و از آن طریق، جذب منابع برای بازار سرمایه کشور ایفا کند. شرکت سبدگردان کاریزما برای مشتریان خود به دنبال فرصت‌هایی می‌گردد که بازدهی تعدیل‌شده با ریسک (Risk-Adjusted Return)  بالاتر از بازار دارند. خدمات مدیریت سبد سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک در کاریزما به گونه‌ای است که هم اهداف آنی (سریع) و هم اهداف بلندمدت سرمایه‌گذاران را از نظر میزان بازدهی مد نظر آنان برآورده ‌می‌سازد.

این شرکت با استفاده از مدیریت حرفه‌ای و تخصصی به عنوان یک شرکت سبدگردان با خدمات کامل شناخته می شود. 

شرکت سبدگردان کاریزما مدیریت دو صندوق سرمایه گذاری در سهام را برعهده دارد؛ "صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما" و "صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما". صندوق سپهر کاریزما اولین صندوق سهام قابل معامله در بازار فرابورس کشور (ETF) است که با نماد کاریس در تابلوی بورس قابل معامله است. کاریزما همچنین مدیریت دو صندوق با درآمد ثابت را نیز بر عهده دارد؛ "صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاریزما" و "صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله کمند". کمند را می توان در تابلوی بورس خریداری نمود. علاوه بر این موارد، شرکت سبدگردان کاریزما مدیریت دو صندوق نیکوکاریِ " دانشگاه تهران" و "کشتی ورزش ملی ایران" را نیز بر عهده دارد. یکی دیگر از مهمترین خدمات شرکت سبدگردان کاریزما ارائه خدمت سبدگردانی اختصاصی برای مشتریان حقیقی و حقوقی است.