شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ در اداره ثبت شرکتها ثبت گردیده بود و در مورخ ۱۳۹۸/۰۳۱/۱۹ موفق به دریافت مجوز فعالیت خود از سازمان بورس و اوراق بهادار شد.

 • آقای پدرام سمیعی تبریزی، رئیس هیئت مدیره
 • آقای سهیل پورصادقی حقیقت، مدیرعامل نایب رئیس هیئت مدیره
 • آقای عزت اله صیادنیا طیبی، عضو هیئت مدیره
 

شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری کاریزما خدمات زیر را به مشتریان خود ارائه می‌دهد:

 • عرضه و پذیرش شرکت‌ها در بورس
 • تأمین مالی از طریق ابزارهای بازار سرمایه
 • متولی‌گری صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 • ارزش‌گذاری شرکت‌ها
 • تهیه طرح کسب‌وکار
 • تهیه گزارش‌های توجیهی افزایش سرمایه
 • مشاوره سرمایه‌گذاری
 • مشاوره مدیریت ریسک
 • مشاوره تجدید ساختار شرکت‌ها
 • مشاوره ادغام و تملک
 • انجام امور تحقیق و توسعه
 

شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ در اداره ثبت شرکتها ثبت گردیده بود و در مورخ ۱۳۹۸/۰۳۱/۱۹ موفق به دریافت مجوز فعالیت خود از سازمان بورس و اوراق بهادار شد.

 • آقای پدرام سمیعی تبریزی، رئیس هیئت مدیره
 • آقای سهیل پورصادقی حقیقت، مدیرعامل نایب رئیس هیئت مدیره
 • آقای عزت اله صیادنیا طیبی، عضو هیئت مدیره


Trulli

 

شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری کاریزما خدمات زیر را به مشتریان خود ارائه می‌دهد:

 • عرضه و پذیرش شرکت‌ها در بورس
 • تأمین مالی از طریق ابزارهای بازار سرمایه
 • متولی‌گری صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 • ارزش‌گذاری شرکت‌ها
 • تهیه طرح کسب‌وکار
 • تهیه گزارش‌های توجیهی افزایش سرمایه
 • مشاوره سرمایه‌گذاری
 • مشاوره مدیریت ریسک
 • مشاوره تجدید ساختار شرکت‌ها
 • مشاوره ادغام و تملک
 • انجام امور تحقیق و توسعه