همین حالا در   کاریزما   ثبت نام   کنید

کارمزدهای کاریزما

کاریزما گزینه های متعددی برای سلیقه های مختلف با اهداف مشخص به سرمایه گذاران خود ارائه می دهد که به دلیل ساختار منسجم و صرفه جوبی در مقیاس، هزینه ارائه این خدمات برای سرمایه گذاران تا پایین ترین سطوح کاهش یافته است و حتی در اکثر صندوق ها، صدور و ابطال واحد ها بدون کارمزد صورت می گیرد.

همچنین کاریزما به منظور رفاه حال مشتریان خود، جریمه های تعجیل در خروج از صندوق ها را حذف کرده و سرمایه گذاران در هر زمان به صلاحدید خود می توانند بدون هیچگونه جریمه ای واحد های خود را ابطال زده و سرمایه خود را از صندوق ها خارج نمایند.

کارمزد سبدگردانی اختصاصی

در قرارداد سبدگردانی اختصاصی، کارمزد ارائه خدمات به صورت توافقی بین سرمایه گذار و سبدگردان تعیین می شود. این کارمزد معمولا شامل دو قسمت ثابت و متغیر است.

بخش ثابت: معادل 2 درصد از متوسط ارزش کل سبد در سال

بخش متغیر: بخش متغیر وابسته به بازدهی کسب شده در طول مدت قرارداد است. در صورتی که بازدهی کسب شده 20 درصد یا کمتر از آن باشد، کارمزد متغیر دریافت نمی شود اما در صورتی که بازدهی سبد بیش از 20 درصد باشد، یک پنجم از مازاد بازدهی کسب شده به عنوان کارمزد متغیر دریافت می شود.

کارمزد صندوق های سرمایه گذاری

در صندوق های سرمایه گذاری کارمزدی که مستقیما توسط سرمایه گذار پرداخت می شود تحت عنوان کارمزد صدور و ابطال لحاظ می شود که در هنگام صدور و ابطال واحد ها بابت هر واحد توسط سرمایه گذار پرداخت می شود. اما صندوق ها هزینه هایی بابت امور داخلی و نظارتی خود دارند که در امید نامه هر صندوق به طور دقیق بیان شده و توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ می شود. این هزینه ها به صورت سالانه توسط صندوق پرداخت می شود و سرمایه گذار به طور جداگانه آن را پرداخت نخواهد کرد.

در جدول زیر می توانید خلاصه ای از صندوق ها با در نظر گرفتن موراد تعیین کننده آنها در سرمایه گذاری کاریزما را مشاهده کنید

کارمزد سبدگردانی و صندوق های سرمایه گذاری
صندوق کارمزد صدور هر واحد کارمزد ابطال هر واحد هزینه های سالانه صندوق
سرمایه گذاری بدون ریسک در صندوق با درآمد ثابت کاریزما 0 0 کمتر از 2 درصد از مجموع دارایی صندوق
فراتر از شاخص بورس با سپهر کاریزما 0 0 کمتر از 2 درصد از مجموع دارایی صندوق
ورود آسان به بورس با صندوق مشترک کاریزما 2000 تومان (به ازای هر درخواست فارغ از تعداد واحد) 2000 تومان (به ازای هر درخواست فارغ از تعداد واحد) کمتر از 2 درصد از مجموع دارایی صندوق
کمند، قابل معامله و با درآمد ثابت 0 0 کمتر از 2 درصد از مجموع دارایی صندوق