ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما به چه شکل می‌باشد؟

در صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز) حداقل 70% از وجوه دریافت شده از سرمایه‌گذاران را در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق ‌بهادار سرمایه‌گذاری می‌کند. پورتفوی صندوق با یک ماه تاخیر در قسمت گزارشات در سایت اختصاصی صندوق بارگذاری می‌گردد.

پرسش‌های مشابه

ماهیت صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما چیست؟

ترکیب دارایی در صندوق‌های اهرمی مشابه صندوق‌های سهامی است و تنها تفاوت‌شان، وجود دو واحد مجزا برای خریداری است. این واحدها با نام‌های عادی(مناسب برای افراد ریسک گریز) و ممتاز(مناسب برای افراد ریسک پذیر) قابل معامله هستند که هر کدام ویژگی‌های متنوعی دارند. گفتنی است که صندوق‌های اهرمی برخلاف صندوق‌‌های سهامی، نوع فعالیت کاملا متفاوتی دارند و به لحاظ ریسک و بازدهی انتظارات متنوع سرمایه‌گذاران را پوشش می‌دهند که این موضوع در تنوع واحدهایشان نهفته است.

مشاهده توضیحات تکمیلی

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما به چه شکل می‌باشد؟

در صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز) حداقل 70% از وجوه دریافت شده از سرمایه‌گذاران را در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق ‌بهادار سرمایه‌گذاری می‌کند. پورتفوی صندوق با یک ماه تاخیر در قسمت گزارشات در سایت اختصاصی صندوق بارگذاری می‌گردد.

مشاهده توضیحات تکمیلی

یک سرمایه گذاری هوشمندانه

ارتباط با کارشناسان کاریزما

ارتباط با ما
کارت هدیه کاریزما دارید؟