ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری سکه طلا کهربا به چه شکل می‌باشد؟

در صندوق کهربا، مدیر صندوق ملزم است حداقل 70 درصد از دارایی های صندوق را در گواهی سکه طلا و حداکثر تا 20 درصد از دارایی صندوق را نیز می تواند در ابزار های مشتقه مرتبط با سکه سرمایه گذاری کند.

پرسش‌های مشابه

نحوه محاسبه بازدهی صندوق سرمایه گذاری سکه طلا کهربا چگونه است؟

صندوق سرمایه گذاری سکه طلا کهربا از جمله صندوق های مبتنی بر کالا می باشد به این معنی که دارایی این صندوق در یک دارایی کالایی سرمایه گذاری می شود و ارزش واحد های صندوق متناسب با تغییرات قیمت آن کالا تغییر می کند. در ایران رایج ترین صندوق کالایی، صندوق های مبتنی بر اوراق گواهی سپرده سکه طلا هستند. بازدهی این صندوق وابسته به قیمت طلا در بازار داخلی، انس جهانی طلا، قیمت ارز و ... دارد.

مشاهده توضیحات تکمیلی

یک سرمایه گذاری هوشمندانه

ارتباط با کارشناسان کاریزما

ارتباط با ما
کارت هدیه کاریزما دارید؟