1 سبدگردانی چیست؟
سبدگردانی یعنی تصمیم به خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار یا افتتاح سپرده‌های بانکی یا انجام هرگونه سرمایه‌گذاری توسط سبدگردان به‌نام سرمایه‌گذار از طریق سبداختصاصی وی به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار.
2شرکت سبدگردان چه نهادی است؟
شرکت سبدگردان شخصیت حقوقی است که با تجزیه و تحلیل مالی و ارزش گذاری اوراق بهادار به‌صورت تخصصی اقدام به خرید و فروش سهام، مدیریت دارایی و نیز تشکیل سبدی از دارایی‌ها برای سرمایه‌گذار می‌نماید. این سبد، اصطلاحا سبد اختصاصی نامیده می‌شود.
3سبد اختصاصی چیست؟
منظور مجموع دارایی‌های (آورده نقدی یا اوراق بهادار) متعلق به سرمایه‌گذار است، که براساس قرارداد سبدگردانی یا متمم‌های آن به منظور سبدگردانی از طرف سرمایه‌گذار در اختیار سبدگردان قرارداده می‌شود.
4دارایی‌های خریداری شده برای سبد به نام کیست؟
در شرکت سبدگردان دارایی‌ها به کد سبدگردانی سرمایه‌گذار (کد سبد اختصاصی) خریداری شده و در تملک سرمایه‌گذار قرار دارد.بنابراین : تملک دارایی با سرمایه گذار و مدیریت دارایی با شرکت سبدگردان می‌باشد.
5مراحل تشکیل سبد اختصاصی چیست؟
6مدیریت دارایی‌ها در بازار سرمایه توسط شرکت‌های سبدگردان چه مزایایی دارد؟
· سبدگردانی با کد اختصاصی سبد هر مشتری به نام سرمایه گذار· مدیریت وجوه سرمایه­ گذاران با حفظ درجه نقدشوندگی· برخورداری از سرمایه انسانی متخصص و با تجربه· نبود تضاد منافع بین هیچ یک از ذی‌نفعان (مدیران، مشتریان و سهام‌داران)· مدیریت ساختاری سبد مشتریان تعدیل شده با درجه ریسک پذیری یا ریسک گریزی سرمایه گذاران· کسب بازدهی متناسب با درجه ریسک پذیری سرمایه گذاران
7آیا با انعقاد قرارداد سبدگردانی، می توانیم به فعالیت شخصی در بورس ادامه دهیم و معاملات فرد با معاملات سبدگردان آمیخته نمی‌شود؟
با انعقاد قرارداد سبدگردانی، برای فرد سرمایه‌گذار کد اختصاصی سبد از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اخذ شده و کد شخصی فرد جدا از کد سبد وی خواهد بود. بنابراین سرمایه‌گذار می تواند با استفاده از کد معاملاتی خود به معامله عادی خود ادامه ‌دهد و هیچگونه آمیختگی در دارایی‌های شخصی و دارایی‌های تحت تملک سبد ایجاد نخواهد شد. به‌عنوان مثال این مورد حتی در زمانی که شخص و سبد وی یک خاص را در یک روز و در یک قیمت معامله کنند نیز صدق کرده و معاملات سرمایه‌گذار به صورت مجزا هر کدام در کدهای شخصی و سبد وی ثبت خواهند شد.
8مدت قراردادهای سبدگردانی چقدر است؟
معمولا قراردادهای سبدگردانی به صورت یک‌ساله تنظیم می‌شود، اما با اتمام یک سال طرفین می‌توان مدت آن را برای سال آینده تمدید کنند بهمچنین در طول مدت سبدگردانی، امکان افزایش یا کاهش سرمایه و یا فسخ قرارداد پیش از زمان اتمام قرارداد سبدگردانی نیز وجود دارد.
9آیا ضمانت سودآوری برای سبدها وجود دارد؟
تضمین اصل یا سودآوری مبالغ خلاف قوانین بوده و در صورت تضمین سودآوری، قرارداد مورد تایید سازمان بورس و امین سبدگردان قرار نمی‌گیرد.
10آیا می‌توان برای چند شخص حقیقی با هم تشکیل سبد داد؟
قرارداد سبدگردانی برای هر فرد حقیقی یا حقوقی به صورت مجزا می‌باشد و قابلیت تشکیل سبد تحت تملک چند فرد حقیقی با هم وجود ندارد، اما می توان برای یک شخصیت حقیق یا حقوقی چند سبد اختصاصی مجزا تشکیل داد.
11فسخ قرارداد امکانپذیر است؟
فسخ قرارداد توسط هر دو طرف امکان‌پذیر می‌باشد. در این حالت سرمایه‌گذار با ارسال درخواست مکتوب به شرکت سبدگردان تقاضای فسخ قرارداد را اعلام نموده و مشخص می‌نماید که دارایی‌های موجود در سبد فروخته شده و به حساب مندرج در قرارداد واریز گردد یا دارایی‌ها عینا از کد سبد به کد معاملاتی شخصی وی انتقال یابد.
12آیا آورده سرمایه‌گذار می‌تواند به صورت وجوه نقد نباشد؟
به منظور تنظیم قرارداد سبدگردانی می‌توان دارایی سرمایه‌گذار را از سه طریق به کد سبد اختصاصی منتقل کرد:· وجوه نقد،· اوراق بهادار (شامل سهام و اوراق مشارکت بورسی) ،· تلفیقی از وجوه نقد و اوراق بهادار بورسی.
13آیا امکان افزایش یا کاهش مبلغ طی مدت قرارداد وجود دارد؟
امکان افزایش یا کاهش آورده سرمایه‌گذاری از طریق درخواست کتبی سرمایه‌گذار و تنظیم متمم قرارداد وجود دارد.
14حداقل مبلغ سرمایه اولیه چه میزان است؟
در هنگام عقد قرارداد و برای تشکیل کد سبدگردانی حداقل مبلغ 1000 میلیون ریال (معادل 100 میلیون تومان) مورد نیاز است. اما برای وجوه کمتر از آن صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت کاریزما با هزینه های کمتر پیشنهاد می شود.
15نظارت بر قراردادهای سبدگردانی اختصاصی چگونه است؟
نظارت بر قراردادها از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین امین سبدگردان صورت می‌پذیرد.
16مدارک مورد نیاز جهت عقد قرارداد چیست؟
(رویت اصل کلیه مدارک به همراه سرمایه‌گذار در مراجعه حضوری لازم است)