1 مدارک مورد نیاز جهت صدور واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما؟
شناسنامه، کارت ملی، شماره حساب بانک شخص سرمایه گذار ( حساب مشترک نباشد)، نام شعبه، شماره شبا و نوع حساب شامل (کوتاه مدت، پس‌انداز و یا جاری)
2مدارک مورد نیاز جهت ابطال واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما؟
اصل شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه یا گذرنامه (یا وکالتنامه معتبر از دفاتر اسنادرسمی)، در صورت دریافت اصل گواهی سرمایه‌گذاری عادی در زمان صدور، سرمایه‌گذار می‌بایست در زمان ابطال برگه گواهی واحدها را به منظور ارائه به شرکت همراه داشته باشد.
3شماره‌حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما:
4 آدرس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما کجاست ؟
تهران- خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، ساختمان نگین آزادی، پلاک 283، طبقه چهارم واحد غربیتلفن: 4-88482133دورنگار: 88482135کدپستی: 1513616837
5صدور و ابطال واحدهای صندوق به صورت غیرحضوری امکان پدیر است؟
جهت هرگونه درخواست صدور و ابطال واحدهای صندوق پس از احراز هویت به صورت حضوری در محل یا با وکالتنامه معتبر از شخص می‌توان با در دست داشتن مدارک شناسایی موکل و وکیل اقدامات لازم را انجام نمود.
6حداقل و حداکثر تعداد صدور واحدهای صندوق؟
حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری برای صندوق یک واحد و حداکثر آن 5.000 واحد می‌باشد که مبنای صدور آن قیمت روز بعد می‌باشد.
7بازه زمانی پرداخت بابت ابطال و تتمه واحدهای صادر شده صندوق چند روز کاری می‌باشد؟
بابت تتمه واحدهای صادر شده حداکثر ظرف 2 روز کاری و بابت ابطال واحدهای صندوق حداکثر ظرف 7 روز کاری بعد از تاریخ درخواست صدور و ابطال توسط صندوق، منحصراً به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز می‌گردد.
8آیا به واحدهای صندوق یا سرمایه‌گذاران صندوق سود نقدی تعلق می‌گیرد؟
.خیر هیچ‌گونه سود نقدی بین خریداران و سرمایه‌گذاران صندوق تقسیم نمی‌گردد
9آیا در صورت ابطال واحدهای صندوق جریمه‌ای به سرمایه‌گذار تعلق می‌گیرد؟
خیر
10تعریف (NAV) صدور چیست؟
در صورتی‌که منابع نقدی جدیدی در صندوق سرمایه‌گذاری گردد برای اینکه ترکیب دارایی‌های صندوق تغییر نکند لازم است، با همان نسبت‌های قبل از ورود منابع جدید دارایی خریداری گردد، لذا از آنجایی که خرید برخی دارایی‌ها مشمول پرداخت کارمزد خرید است در صورتی که کلیه دارایی‌ها را با احتساب کارمزد خرید، بر تعداد واحدهای صندوق تقسیم نماییم، NAV صدور حاصل می‌گردد.
11تعریف (NAV) ابطال چیست؟
از تقسیم خالص ارزش فروش خالص دارایی‌های صندوق بر تعداد واحدهای صندوق بدست می‌آید. اگر کلیه دارایی‌های صندوق با نرخ روز بفروش برسد و از محل فروش آنها کلیه بدهی‌های صندوق تصفیه گردد و باقیمانده بر تعداد واحدهای صندوق تقسیم گردد، حاصل NAV ابطال خواهد بود. در واقع در ابطال دیدگاه این چنین است که برای خروج سرمایة سرمایه‌گذار از صندوق لازم است به اندازة سهم او از دارایی‌های صندوق فروخته شود و پس از پرداخت سهم او از بدهی‌ها مابقی به او پرداخت گردد.
12با کدام (NAV) صدور و ابطال صورت می‌گیرد؟
با توجه به اینکه در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری دیدگاه چنین است که مدیر صندوق از وجوه نقد جدید برای خرید دارایی‌ها با همان ترکیب قبلی اقدام می‌نماید، طبیعتاً در روز ارائه درخواست صدور امکان برنامه‌ریزی روی منابع نقدی جدید نیست از این‌رو مبنای محاسبه برای سرمایه‌گذار NAV روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور، است.با توجه به اینکه در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری دیدگاه چنین است که مدیر صندوق از کلیه دارایی‌های صندوق بخشی را بفروش می‌رساند و منابع نقدی لازم را برای پرداخت به سرمایه‌گذاری که درخواست ابطال ارائه نموده است، فراهم می‌نماید، طبیعتاً در روز ارائه درخواست ابطال فرصت کافی برای فروش بخشی از دارایی‌ها برای مدیر وجود ندارد لذا در روز کاری بعد از ارائه درخواست ابطال اقدام به فروش دارایی‌ها می‌نماید، از این‌رو مبنای محاسبه برای سرمایه‌گذار NAV روز کاری بعد از ارائه درخواست ابطال است.شایان توجه است با توجه به اینکه قیمت پایانی اوراق بهادار موجود در دارایی‌های صندوق پس از تأیید ناظر و حدود ساعت 15 هر روز نهایی می‌گردد، همیشه NAV صندوق با یک روز تأخیر محاسبه می‌گردد از این‌رو، در تاریخی که سرمایه‌گذار درخواست صدور و یا ابطال ارائه می‌نماید، NAV صندوق نهایتاً تا روز قبل از ارائه درخواست محاسبه گردیده است و با توجه به مبنای صدور و ابطال که یک روز پس از ارائه درخواست است، عملاً سرمایه‌گذار با فاصلة دو روز کاری از NAV مبنای محاسبه باخبر می‌گردد.
13چرا روند افزایش و کاهش (NAV) صندوق لزوماً با روند شاخص کل یکسان نیست؟
با توجه به تفاوت در ترکیب دارایی‌های صندوق با ترکیب سهام موجود در شاخص کل هم از نظر تعداد و هم از نظر وزن طبیعی است که روند افزایش و کاهش NAV صندوق لزوماً از روند شاخص کل تبعیت نمی‌نماید.