گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما به عنوان یک شرکت هلدینگ مالی در تابستان 1397 تأسیس شده و  با شماره 11600 در مورخ 1397/6/6 نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده و مجوز فعالیت خود را دریافت نموده است.
کاریزما در ابتدا با سرمایه 200 میلیارد ریال به ثبت رسید اما سهامداران شرکت بعدتر در اسفند 1397 سرمایه خود را به  500 میلیارد ریال افزایش دادند. کل مبلغ سرمایه نیز تادیه شده است.

این شرکت دارای سه شرکت زیر مجموعه با نام‌های شرکت سبدگردان کاریزما، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما و شرکت سرمایه گذاری کاریزماست. شرکت سبدگردان کاریزما اولین شرکت سبدگردان کشور است که در سال 1390 تأسیس شده و به عنوان یکی از مجموعه‌های خوش‌نام بازار سرمایه کشور مشغول به کار است. شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما موافقت اصولی تأسیس خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نموده و در حال طی مراحل اداری برای ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها می‌باشد.

گروه خدمات بازارسرمایه کاریزما با هدف تبدیل شدن به بزرگ‌ترین شرکت مدیریت دارایی توسط جمعی از برترین فعالین اقتصادی بازار سرمایه کشور پایه‌گذاری شده است. گروه کاریزما قصد دارد تا با توسعه ابزارهای موجود و ایجاد ابزارهای جدید خدمات با کیفیت بالایی را به مشتریان خود عرضه کند.

گروه کاریزما هم اکنون در سه حوزه تأمین مالی، مدیریت دارایی و خدمات مالی و مشاوره سرمایه‌گذاری فعالیت مینماید. تأمین مالی از طریق انتشار، تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی انواع ابزارهای بدهی شامل اوراق مشارکت و سایر انواع صکوک و نیز انتشار، تعهد پذیر ه‌نویسی و بازارگردانی اوراق بهادار سرمایهای شامل انتشار سهام و افزایش سرمایه از جمله فعالیتهای اصلی شرکت به حساب میآیند. همچنین، خدمات مشاوره درخصوص تجدید ساختار شرکتها، ادغام و تملیک، مهندسی مالی و مدیریت ریسک، سبدگردانی، ارزش‌یابی، تأسیس، پذیره‌نویسی، مدیریت و بازارگردانی انواع صندوقهای سرمایهگذاری، مشاوره سرمایهگذاری، سرمایهگذاری اختصاصی، سرمایهگذاری جایگزین و سایر فعالیتهای مربوط، از جمله فعالیتهای گروه خدمات بازار سرمایه کاریزماست. مأموریت اصلی کاریزما خلق ارزش برای کلیه ذینفعان و مشتریان است.

 

 

موضوع اصلی فعالیت شرکت طبق اساسنامه آن سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه‌، واحدهای سرمایه‌گذاری یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار، با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به‌تنهایی یا به همراه اشخاصِ تحتِ کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های سبدگردانی، مشاوره سرمایه‌­گذاری، مشاوره عرضه و مشاوره پذیرش، پذیره‌نویسی و تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار یا مشارکت در این امور، کارگزاری، کارگزاری/معامله‌­گری، رتبه‌بندی اعتباری و پردازش اطلاعات مالی فعالیت کند.

 

همچنین عمده فعالیت اصلی دیگر کاریزما طبق اساسنامه انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر خود است:

1) خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه‌ و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر

2) خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر

3) انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر

4) تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع ازجمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت

5) تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر

6) شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زمینه‌های فعالیت مذکور در بند 1 فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر

7) ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر

8) حمل و نقل، انبارداری، بازار یابی، توزیع و فروش محصولات و خدمات

 

همچنین گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما طبق اساسنامه خود علاوه بر موارد فوق می تواند در زمینه های زیر نیز فعالیت نماید:

1 – سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران‌بها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛

2 – سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه‌، واحدهای سرمایه‌گذاری یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌ها‌ی سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به ‌تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه‌پذیر در موضوعاتی غیر از خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه‌ و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر یا خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر و با رعایت حدود مقرر در دستورالعمل مربوطه فعالیت نماید.

3– سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.


Trulli

.

4 – سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛

5 – ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

5-1- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛

5-2- تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛

5-3- مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار؛

5-4- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛

6- شركت مي‌تواند در راستاي اجراي موضوع فعاليت خود، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهيلات مالي يا تحصيل دارايي نمايد يا اسناد اعتباري بانكي افتتاح كند و به واردات يا صادرات كالا بپردازد و امور گمركي مربوطه را انجام دهد. اين اقدامات فقط در صورتي مجاز است كه در راستاي اجراي فعاليت‌هاي شركت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند.