هزینه‌های معاملات

در اینجا می‌تونی آخرین نسخه نرخ کارمزدها و خدمات در بازار سرمایه رو ببینی.

  هزینه‌های معاملات

  مهم‌ترین کارمزدهای بازار سرمایه

  مهم‌ترین کارمزدهای بازار سرمایه رو می‌تونی در جدول‌های زیر ببینی. همینطور نسخه کامل اون‌ها رو دانلود کنی

  مهم‌ترین کارمزدها در بورس اوراق بهادار تهران
  این هزینه‌ها شامل کارمزدها به کارگزاری، سازمان بورس، سپرده‌گذاری مرکزی، شرکت مدیریت فناوری، حق نظارت سازمان و مالیات است.
  عنوان
  نوع کارمزد
  خرید
  فروش
  مجموع
  حداکثر کارمزد خرید
  (میلیون تومان)
  حداکثر کارمزد فروش
  (میلیون تومان)
  سهام و حق تقدم
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.30%
  0.37%
  0.30%
  0.88%
  0.61%
  1.25%
  30
  30
  اوراق بدهی
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.06%
  0.07%
  0.06%
  0.07%
  0.12%
  0.15%
  50
  50
  آتی
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.01%
  0.11%
  0.01%
  0.11%
  0.02%
  0.22%
  20
  20
  صندوق‌های سهامی
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.10%
  0.12%
  0.10%
  0.12%
  0.19%
  0.23%
  30
  30
  صندوق‌های مختلط
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.05%
  0.06%
  0.05%
  0.07%
  0.10%
  0.13%
  20
  20
  صندوق‌های درآمد ثابت
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.02%
  0.02%
  0.02%
  0.02%
  0.03%
  0.04%
  50
  50
  صندوق‌های زمین و ساختمان
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.02%
  0.02%
  0.02%
  0.02%
  0.03%
  0.04%
  50
  50
  اوراق اختیار و تبعی
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.08%
  0.10%
  0.08%
  0.10%
  0.16%
  0.21%
  20
  20
  صندوق در صندوق
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.05%
  0.06%
  0.05%
  0.06%
  0.10%
  0.11%
  20
  20
  مهم‌ترین کارمزدهای انواع معاملات در فرابورس ایران
  این هزینه‌ها شامل کارمزدها به کارگزاری، سازمان فرابورس ایران، سپرده‌گذاری مرکزی، شرکت مدیریت فناوری، حق نظارت سازمان و مالیات است.
  عنوان
  نوع کارمزد
  خرید
  فروش
  مجموع
  حداکثر کارمزد خرید
  (میلیون تومان)
  حداکثر کارمزد فروش
  (میلیون تومان)
  سهام و حق تقدم
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.30%
  0.36%
  0.30%
  0.88%
  0.61%
  1.24%
  30
  30
  بازار پایه
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.30%
  0.36%
  0.30%
  0.88%
  0.61%
  1.24%
  30
  30
  اوراق بدهی
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.06%
  0.07%
  0.06%
  0.07%
  0.12%
  0.15%
  5
  5
  حق تقدم مسکن
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.40%
  0.49%
  0.15%
  0.24%
  0.55%
  0.73%
  10
  10
  اوراق اختیار و تبعی
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.08%
  0.10%
  0.08%
  0.10%
  0.16%
  0.21%
  20
  20
  آتی
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.08%
  0.10%
  0.08%
  0.10%
  0.16%
  0.20%
  20
  20
  صندوق‌های سهامی
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.10%
  0.12%
  0.10%
  0.12%
  0.19%
  0.23%
  30
  30
  صندوق‌های مختلط
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.05%
  0.06%
  0.05%
  0.07%
  0.10%
  0.13%
  20
  20
  صندوق‌های درآمد ثابت
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.02%
  0.02%
  0.02%
  0.02%
  0.03%
  0.04%
  5
  5
  صندوق‌های زمین و ساختمان
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.02%
  0.02%
  0.02%
  0.02%
  0.03%
  0.04%
  5
  5
  صندوق‌های جسورانه
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.10%
  0.11%
  0.10%
  0.11%
  0.19%
  0.22%
  30
  30
  صندوق در صندوق
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.05%
  0.06%
  0.05%
  0.06%
  0.10%
  0.12%
  20
  20
  مهم‌ترین کارمزدهای معاملات در بورس کالای ایران
  این هزینه‌ها شامل کارمزدهای کارگزاری، سازمان بورس کالا و حق نظارت سازمان است.
  عنوان
  نوع کارمزد
  خرید
  فروش
  مجموع
  حداکثر کارمزد خرید
  (میلیون تومان)
  حداکثر کارمزد فروش
  (میلیون تومان)
  نقدی فلزی و پتروشیمی
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.18%
  0.26%
  0.18%
  0.28%
  0.36%
  0.54%
  30
  30
  نقدی کشاورزی
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.23%
  0.31%
  0.23%
  0.32%
  0.45%
  0.63%
  30
  30
  معامله آتی
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.04%
  0.07%
  0.04%
  0.07%
  0.08%
  0.14%
  -
  -
  تسویه آتی
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.04%
  0.14%
  0.04%
  0.14%
  0.08%
  0.28%
  -
  -
  معامله اختیار
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.08%
  0.14%
  0.08%
  0.14%
  0.16%
  0.28%
  -
  -
  تسویه اختیار
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.04%
  0.14%
  0.04%
  0.14%
  0.08%
  0.28%
  -
  -
  صندوق‌های کالایی
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.08%
  0.12%
  0.08%
  0.12%
  0.15%
  0.24%
  10
  10
  گواهی سپرده کالایی
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.15%
  0.24%
  0.15%
  0.24%
  0.30%
  0.48%
  10
  10
  کواهی سپرده سکه
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.08%
  0.13%
  0.08%
  0.13%
  0.15%
  0.25%
  10
  10
  مهم‌ترین کارمزدهای معاملات در بورس انرژی
  این هزینه‌ها شامل کارمزدهای کارگزاری، سازمان بورس انرژی، حق نظارت سازمان، سپرده‌گذاری مرکزی و شرکت مدیریت فناوری است.
  عنوان
  نوع کارمزد
  خرید
  فروش
  مجموع
  حداکثر کارمزد خرید
  (میلیون تومان)
  حداکثر کارمزد فروش
  (میلیون تومان)
  فیزیکی برق
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.15%
  0.26%
  0.15%
  0.28%
  0.30%
  0.54%
  30
  30
  سلف موازی استاندارد
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.06%
  0.07%
  0.06%
  0.07%
  0.12%
  0.15%
  5
  5
  معاملات آتی
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.04%
  0.06%
  0.04%
  0.06%
  0.07%
  0.12%
  -
  -
  تسویه آتی
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.02%
  0.14%
  0.02%
  0.14%
  0.03%
  0.28%
  -
  -
  صندوق‌های انرژی
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.08%
  0.12%
  0.08%
  0.12%
  0.15%
  0.24%
  10
  10
  گواهی سپرده انرژی
  کارگزاری
  مجموع کارمزدها
  0.15%
  0.24%
  0.15%
  0.24%
  0.30%
  0.48%
  10
  10
 • فهرست کامل هزینه‌های معاملات

  فهرست کامل هزینه‌های معاملات

  می‌تونی آخرین نسخه سقف نرخ کارمزدها و خدمات در بازار سرمایه ایران رو که سازمان بورس منتشر می‌کنه دریافت کنی.
 • سوالات متداول

  کارمزد کارگزاری چطور پرداخت می‌شه؟

  به محض اینکه معامله انجام بشه هزینه‌های مربوط به اون از خریدار و فروشنده دریافت می‌شه و تمام این فرآیند به صورت خودکار انجام می‌شه. همینطور هزینه انجام معامله به سود یا زیان طرفین معامله ارتباطی نداره و تنها به ارزش معامله وابسته است؛ یعنی مهم نیست که سود کرده باشی یا زیان، در هر صورت لازمه تا هزینه معامله پرداخت بشه. از طرف دیگه طبق قانون ۳۷.۵ درصد درآمد ناشی از کارمزد معاملات سهام و حق تقدم سهام کارگزاری‌ها به حساب صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار واریز می‌شه. این کار با هدف حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار صورت می‌گیره.

  آیا هزینه‌ها فقط شامل کارمزد کارگزاری است؟

  خیر! علاوه بر کارمزد کارگزاری این هزینه‌ها شامل کارمزدهای سازمان بورس، سپرده‌گذاری مرکزی، شرکت مدیریت فناوری، حق نظارت سازمان و مالیات است.

  آیا هزینه‌ها شامل مالیات هم می‌شن؟

  بله! البته مالیات تنها از فروش گرفته می‌شه و نه خرید. همینطور این مالیات از تمام ابزارها گرفته نمی‌شه؛ مثلا معاملات واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری معاف از مالیات است.

  منظور از حداکثر کارمزد خرید و فروش چیه؟

  منظور اینه که مبلغ کارمزدی که از معامله خرید یا فروش گرفته می‌شه نمی‌تونه از مبلغ مشخصی بیشتر بشه. همینطور کارمزد برای معاملات زیر ۵۰۰ هزار تومان، مبلغ ۲ هزار تومان است.

  منظور از ارزش خالص و ناخالص در معاملات چیه؟

  ارزش ناخالص سفارش از حاصل ضرب قیمت در حجم سفارش بدست میاد. ارزش خالص سفارش از کسر هزینه‌های مربوط به معامله مثل مالیات و کارمزدها از ارزش ناخالص اون محاسبه می‌شه.
  login