۵٪ تخفیفتا سقف ۳۰۰ هزار تومان کد تخفیف: bimeکد : bime

بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث خودرو، خسارت‌های مالی و جانی وارد شده به اشخاص ثالث و خسارات جانی راننده رو جبران می‌کنه.

صدور و پشتیبانی ۲۴ ساعتهصدور و پشتیبانی ۲۴ ساعته
همکاری با شرکت‌های بیمه‌ مختلفهمکاری با شرکت‌های بیمه‌ مختلف
امکان خرید قسطی این بیمه نامهامکان خرید قسطی این بیمه نامه
پوشش‌های اصلی بیمه شخص‌ ثالث

موارد تحت پوشش بیمه شخص ثالث

 • پوشش جانی بیمه ثالث

  پوشش جانی بیمه ثالث

  خسارت‌های جانی شامل شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی جزئی یا کلی، دیه فوت و هزینه معالجه اشخاص ثالث در اثر حوادث می‌شن.

 • پوشش حوادث راننده

  پوشش حوادث راننده

  اگه راننده مقصر، طی حادثه آسیب ببینه و گواهینامه معتبر داشته باشه، تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار می‌گیره. البته سقف پوشش راننده مقصر، کمتر از سقف پوشش سایر افراد خسارت‌دیده هست.

 • پوشش مالی بیمه ثالث

  پوشش مالی بیمه ثالث

  خسارت مالی شامل خسارت به خودروی فرد ثالث و... هست. درواقع، فرد خسارت‌دیده می‌تونه از بیمـه شخص ثالث فرد مقصر استفاده و هزینه خسارت خودش رو از بیمه دریافت کنه.

بیمه شخص ثالث برای همه وسایل نقلیه اجباری هست و حتی یک روز نداشتن این بیمه، جریمه مالی به همراه داره!

بیمه شخص ثالث چیست؟

اینجا می‌تونی اطلاعات بیشتری کسب کنی.
whatThirdPartyImage

بیمه شخص ثالث چیست؟

اینجا می‌تونی اطلاعات بیشتری کسب کنی.
برای محاسبه قیمت بیمه شخص ثالث 1403، عوامل مختلفی بر روی آن تاثیر گذار است. هر سال حداقل و حداکثر حق بیمه پایه شخص ثالث برای خودرو‌های مختلف توسط بیمه مرکزی اعلام می‌شود. به‌طور کلی عوامل اصلی تعیین کننده نرخ بیمه شخص ثالث عبارتند از:
 • تعداد سیلندر
 • میزان پوشش‌های مالی و جانی
 • نوع کاربری خودرو
در واقع هر سال مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در محاسبه حق‌ بیمه شخص ثالث نرخ دیه کامل انسان در ماه‌های عادی و ماه‌های حرام است. البته در محاسبه نهایی هزینه بیمه شخص ثالث موارد زیر هم تاثیر گذارند:
 • مقدار جریمه دیرکرد بیمه ثالث
 • درصد تخفیف عدم خسارت بیمه‌نامه قبلی
 • مدت اعتبار بیمه شخص ثالث
 • تخفیف بیمه شخص ثالث
به منظور محاسبه قیمت بیمه شخص ثالث باید عوامل موثر در تعیین قیمت نرخ بیمه را بررسی نمایید که عبارتند از:
 • نوع کاربری خودرو
 • تعداد سیلندر
 • مدت اعتبار بیمه شخص ثالث
 • پوشش‌های بیمه‌ای مالی و جانی
 • نرخ دیه انسان در ماه‌های عادی و حرام
 • مقدار درصد تخفیف عدم خسارت بیمه‌نامه قبلی

قیمت بیمه

برای محاسبه قیمت بیمه شخص ثالث 1403، عوامل مختلفی بر روی آن تاثیر گذار است. هر سال حداقل و حداکثر حق بیمه پایه شخص ثالث برای خودرو‌های مختلف توسط بیمه مرکزی اعلام می‌شود. به‌طور کلی عوامل اصلی تعیین کننده نرخ بیمه شخص ثالث عبارتند از:
 • تعداد سیلندر
 • میزان پوشش‌های مالی و جانی
 • نوع کاربری خودرو
در واقع هر سال مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در محاسبه حق‌ بیمه شخص ثالث نرخ دیه کامل انسان در ماه‌های عادی و ماه‌های حرام است. البته در محاسبه نهایی هزینه بیمه شخص ثالث موارد زیر هم تاثیر گذارند:
 • مقدار جریمه دیرکرد بیمه ثالث
 • درصد تخفیف عدم خسارت بیمه‌نامه قبلی
 • مدت اعتبار بیمه شخص ثالث
 • تخفیف بیمه شخص ثالث
به منظور محاسبه قیمت بیمه شخص ثالث باید عوامل موثر در تعیین قیمت نرخ بیمه را بررسی نمایید که عبارتند از:
 • نوع کاربری خودرو
 • تعداد سیلندر
 • مدت اعتبار بیمه شخص ثالث
 • پوشش‌های بیمه‌ای مالی و جانی
 • نرخ دیه انسان در ماه‌های عادی و حرام
 • مقدار درصد تخفیف عدم خسارت بیمه‌نامه قبلی

تخفیف عدم خسارت

اگر در مدتی که ماشین خود را بیمه کرده‌بودید تصادفی نداشته‌اید که نیاز به دریافت خسارت از بیمه‌گر داشته باشد، زمان تمدید بیمه شخص ثالث خود برای شما تخفیف‌های عدم خسارت محاسبه می‌شود.
تخفیف عدم خسارتمیزان تخفیف به درصدسال اول تخفیف5%سال دوم تخفیف10%سال سوم تخفیف15%سال چهارم تخفیف20%سال پنجم تخفیف25%سال ششم تخفیف30%سال هفتم تخفیف35%سال هشتم تخفیف40%سال نهم تخفیف45%سال دهم تخفیف50%سال یازدهم تخفیف55%سال دوازدهم تخفیف60%سال سیزدهم تخفیف65%سال چهاردهم تخفیف70%

پوشش‌های بیمه

بیمه شخص ثالث سه نوع خسارات مالی و جانی شخص ثالث را پوشش می‌دهد. بیمه‌گر متعهد به پرداخت حداکثر پوشش بیمه شخص ثالث اتومبیل برای جبران خسارت‌های‌جانی و مالی مطابق حداکثر تعهدات توافقی در بیمه‌نامه شخص ثالث است.خسارت مالی: خسارت‌هایی كه به اموال اشخاص ثالث وارد می‌شود مانند تصادف و خسارت به خودروی ثالث. چنین خسارت‌هایی، زیان مادی شخص ثالث دارنده وسیله نقلیه موضوع بیمه را شامل می‌گردد.خسارت بدنی: خسارت‌های جانی به اشخاص ثالث مانند: فوت، نقص عضو و هزینه‌های درمان پزشکی ناشی از حادثه هستند. این خسارت‌ها صدماتی مانند: شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی جزئی یا کلی، دیه فوت و هزینه معالجه اشخاص ثالث در اثر حوادث را در برمی‌گیرد.پوشش حوادث راننده:خسارت جانی راننده مقصر آسیب‌دیده به‌شرط داشتن گواهینامه معتبر و مرتبط با خودرو، تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار می‌گیرد. خسارت خودروی راننده مقصر با بیمه بدنه قابل جبران است.مقدار پوشش مالی بیمه شخص ثالثسقف پرداخت هزینه‌ها در پوشش جانی در همه شرکت‌های بیمه و برای همه بیمه نامه‌ها یکسان است و بر اساس مبلغ دیه در ماه حرام تعیین می‌شود. مبلغ دیه در سال 1403 و برای ماه‌های عادی 1 میلیارد و 200 میلیون تومان و برای ماه‌های حرام یک میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام شده است. مقدار تعهدات پوشش مالی بیمه ثالث می‌تواند برای هر بیمه نامه متفاوت باشد. یعنی بیمه‌شده در زمان خرید بیمه ثالث خودرو یا تمدید بیمه شخص ثالث، خودش می‌تواند انتخاب کند که چه مقدار پوشش مالی نیاز دارد. حداقل تعهدات مالی بیمه شخص ثالث 2.5 درصد مبلغ دیه هر سال در ماه حرام خواهد بود. بنابراین حداقل تعهدات مالی بیمه شخص ثالث برای سال 1403، 40 میلیون تومان است. حداکثر تعهدات مالی بیمه شخص ثالث هم 50 درصد دیه ماه‌های حرام است. یعنی سقف پوشش مالی ثالث امسال 800 میلیون تومان است. سقف تعهدات پوشش حوادث راننده هم براساس مقدار دیه کامل انسان در ماه‌های غیرحرام پرداخت می‌شود. یعنی سقف تعهدات پوشش حوادث راننده در سال 1403 مبلغ 800 میلیون تومان است.

خرید و دریافت خسارت بیمه

خرید آنلاین بیمه شخص ثالث فقط در چند مرحله انجام می‌شود:
 • مشخصات خودرو خود مانند نوع آن، مدل، سال ساخت و تاریخ سررسید بیمه‌نامه قبلی را در فیلدهای مشخص شده وارد کنید.
 • در مرحله بعد می‌توانید نرخ و شرایط بیمه شخص ثالث خودروی خود را در برترین شرکت‌های بیمه کشور مشاهده و با هم مقایسه کنید و بر اساس نیازها و اولویت‌های خود یکی از بیمه‌ها را انتخاب کنید.
 • در مرحله نهایی می‌توانید هزینه‌ی بیمه ‌نامه خود را به صورت آنلاین پرداخت کنید.
 • بیمه‌ نامه شما در کمترین زمان ممکن صادر می‌شود.
نحوه دریافت خسارت بیمه شخص ثالث از کاریزما‌بیمه در 4 مرحله انجام می‌شود.
 • وارد پنل کاربری خود در سایت کاریزما‌بیمه شوید و نوع بیمه‌نامه خود را انتخاب کنید.
 • تمام مدارک مربوط به خسارت را بارگذاری کنید.
 • کارشناسان کاریزما‌بیمه پرونده شما را بررسی و مبلغ خسارت را تعیین می‌کنند.
 • مبلغ خسارت در سریع‌ترین زمان ممکن واریز می‌شود.
برای خرید بیمه شخص ثالث می‌توانید از روش‌های غیرحضوری و اینترنتی استفاده کنید. در سایت کاریزما‌بیمه ‌می‌توانید بیمه‌های شخص ثالث را با هم مقایسه کنید سپس بهترین بیمه‌نامه را برای ماشین خودتان خریداری کنید.

مراحل خرید بیمه شخص ثالث

با چند کلیک ساده می‌تونی بیمه نامه خودت رو بخری.

ورود اطلاعات خودرو

ورود اطلاعات خودرو

مقایسه قیمت‌ها و انتخاب

مقایسه قیمت‌ها و انتخاب

تکمیل و بارگذاری مدارک

تکمیل و بارگذاری مدارک

صدور و دریافت بیمه‌نامه

صدور و دریافت بیمه‌نامه

مشاهده قیمت‌ها هیچ هزینه‌ای نداره و کاملا رایگان هست.
مشاهده قیمت‌ها هیچ هزینه‌ای نداره و کاملا رایگان هست.

مشاوره تلفنی

اگر درمورد این بیمه سوال داری می‌تونی با ما تماس بگیری یا درخواست مشاوره ثبت کنی.

محبوب‌ترین مطالب آموزشی بیمه‌ای

مهم‌ترین مطالب آموزشی در مورد بیمه رو با ما دنبال کن!

سوالات متداول

نحوه استفاده از تخفیف بیمه شخص ثالث چگونه هست؟

در صورت عدم استفاده از بیمه شخص ثالث در طی سال، می‌تونید برای تمدید بیمه نامه شخص ثالث خودتون از تخفیف پلکانی استفاده کنید. در صورت تغییر شرکت بیمه‌گذار هم، تمام تخفیف‌های بیمه شاخص ثالث شما حفظ می‌شن.

تخفیف بیمه شخص ثالث رو به چه افرادی می‌شه انتقال داد؟

تخفیف بیمه شخص ثالث فقط به افراد درجه یک شامل پدر و مادر، همسر و فرزندان قابل انتقال هست. در صورت خرید وسیله نقلیه جدید هم، تمام تخفیف های بیمه شخص ثالث شما منتقل خواهد شد.

آیا بیمه شخص ثالث اجباریه؟

براساس قانون بیمه مرکزی، تمام وسایل نقلیه موتوری باید بیمه شخص ثالث داشته باشند.

نحوه خرید قسطی بیمه شخص ثالث چطور هست؟

افراد می‌تونن از کاریزما بیمه، بیمه خودشون رو به صورت قسطی بخرند. با وارد کردن اطلاعات خود در کاریزما بیمه و درخواست خرید قسطی بیمه شخص ثالث، بعد از بررسی کارشناسان مجموعه، نحوه خرید قسطی بیمه به شما اطلاع داده می‌شه.
login