صندوق های سرمایه گذاری کاریزما

صندوق های قابل معامله- ETF

صندوق های قابل معامله صندوق هایی هستند که خرید و فروش واحد های آنها از طریق کارگزاری ها و روی تابلوی معاملات صورت می گیرد. تغییرات قیمت واحد های صندوق های قابل معامله بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود ولی معمولا این قیمت نزدیک به خالص ارزش دارایی های هر واحد صندوق یا NAV خواهد بود.

صندوق سرمایه گذاری کمند

از نوع با درآمد ثابت و قابل معامله با نماد کمند

بیشتر

صندوق سرمایه گذاری سپند کاریزما (کاریس)

از نوع سهامی و قابل معامله با نماد کاریس

بیشتر

صندوق سرمایه گذاری سکه طلا کهربا

از نوع مبتنی بر طلا و قابل معامله با نماد کهربا

بیشتر

صندوق سرمایه گذاری کارا

از نوع با درآمد ثابت نوع دوم و قابل معامله با نماد کارا

بیشتر

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع ممتاز)

از نوع سهامی اهرمی و قابل معامله با نماد اهرم

بیشتر

صندوق سرمایه گذاری صنم

از نوع صندوق در صندوق و قابل معامله با نماد صنم

بیشتر

صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

از نوع سرمایه گذاری خصوصی و قابل معامله با نماد کمان

بیشتر

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه کاریزما

از نوع مختلط و صدور و ابطالی (واحد های عادی)

بیشتر

صندوق های صدور و ابطالی

MUTUAL

صندوق های صدور و ابطالی صندوق هایی هستند که سرمایه گذاری در آنها از طریق صدور و ابطال واحد در پلتفورم کاریزما صورت می گیرد. در این صندوق ها خرید و فروش واحد ها به قیمت خالص ارزش دارایی هر واحد یا NAV صورت می گیرد.

صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما

از نوع مختلط و صدور و ابطالی

بیشتر

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما

از نوع با درآمد ثابت و صدور و ابطالی

بیشتر

صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما

از نوع سهامی و صدور و ابطالی

بیشتر

صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران

شرکت سبدگردان کاریزما در راستای ایفای تعهد مسئولیت اجتماعی در سال 139

بیشتر

صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما (نوع عادی)

از نوع با درآمد ثابت با تضمین سود و صدور و ابطالی

بیشتر

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما

از نوع با درآمد ثابت و صدور و ابطالی

بیشتر

نیاز به راهنمایی دارید؟

ارتباط با کارشناسان کاریزما به صورت شبانه روزی

درخواست مشاوره
;