همین حالا در   کاریزما   ثبت نام   کنید

روش سرمایه‌گذاری خود را
هوشمند انتخاب کنید

با پاسخ به سوالات مشاور هوشمند
بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری به شما پیشنهاد خواهد شد.

آینده ای آسوده برای خود و خانواده‌تان بسازید.

شروع کنید
مشاوره هوشمند چیست؟

مشاوره هوشمند در کلاس مشاوره مالی هستند که مشاوره مالی یا مدیریت سرمایه گذاری را با هوش مصنوعی و یا با مداخله کم تا حداقل انسان ارائه می دهند. آنها مشاوره مالی دیجیتال را بر اساس قوانین ریاضی یا الگوریتم ارائه می دهند. این الگوریتم ها توسط نرم افزار اجرا می شوند و بنابراین مشاوره مالی نیازی به مشاور انسانی ندارد. این نرم افزار از الگوریتم های خود برای تخصیص خودکار ، مدیریت و بهینه سازی دارایی های مشتری استفاده می کند