سن من ... است.

یک بازه زمانی انتخاب کن.

انتخاب سن
1
2
3
4
5
6
  • 24 سال یا کمتر
  • 24 تا 35 سال
  • 36 تا 50 سال
  • بیشتر از 50
  • چرا این سوال مهمه؟

    چرا این سوال مهمه؟

    سن تو شروع بسیار خوبی برای فهم ارتباط بین هدف و ریسک سرمایه‌گذاریت هست. به‌عنوان‌مثال هر چی سن سرمایه‌گذار کمتر باشه فرصت بیشتری برای سرمایه‌گذاری با ریسک بالاتر و بازده مورد انتظار بیشتر داره. البته پیشنهاد نهایی از تحلیل همه سوالات ارائه می‌شه.
  • login